Ing. arch. Martina Radochová

T 572 525 244
E
Zařazení Útvar městského architekta
Funkce Referentka
Činnost územně plánovací činnost
Adresa Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 441

Mapa