Ing.; arch. Radka Borunská

T 572 525 248
M 728 818 669
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referentka
Činnost památková péče, památkový dohled
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 231

Mapa