Věra Mikulková

T 572 525 249
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referentka
Činnost památková péče, spisová služba, závazná koordinovaná stanoviska
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 207

Mapa