Kateřina Lučková, DiS.

T 572 525 813
E
Zařazení
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Funkce Vedoucí oddělení
Činnost Matrika
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 230

Mapa