Ing. Pavel Kroča

E
Zařazení Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Komise pro informační a komunikační technologie
Adresa Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Fotografie kontaktu