Ing. Martin Ševčík

T 572 525 250
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referent
Činnost územně analytické podklady
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 445

Mapa