Bc. Andrea Machálková, DiS.

T 572 525 818
E
Zařazení
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Funkce Referentka
Činnost Občanské průkazy, cestovní doklady
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 223

Mapa