Ing. Jarmila Tomešková

T 572 525 846
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Funkce Referentka
Činnost Vodoprávní úřad
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 430

Mapa