Mgr. Luboš Dovrtěl

T 572 525 157
M 731 420 033
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Vedoucí oddělení
Činnost územní rozhodování, stavební řízení, památková péče
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 205

Mapa