Bronislava Vlachynská

T 572 525 151
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referentka
Činnost Podatelna, spisová a archivní služba
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 207

Mapa