Ing. Roman Šimeček

T 572 525 845
M 728 818 687
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Funkce Referent
Činnost Ochrana ovzduší a odpady, ochrana zvířat proti týrání
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 433

Mapa