RNDr. Jiří Dujka

T 572 525 245
E
Zařazení
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Funkce Referent
Činnost územní a regulační plány, územní studie,závazná stanoviska
Adresa Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Kancelář 438

Mapa