Kontakty

Jméno Zařazení Funkce Telefon
Lucie Adamcová, DiS. Komise pro vzdělávání
 
 
Ing. Zdeněk Ančík  
Místní komise Sady
 
Ing. Radek Andrýsek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referent 572 525 391
Bc. Nelly Andrýsková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 808
Jana Andrýsková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 302
Ing. Zdeněk Bača
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 271
Jan Barák  
Komise pro bydlení
 
Mgr. Marie Sára Barlogová Komise sociální a zdravotní
 
 
Ing. Blanka Bartasová Městská policie Ostatní 572 525 507
Mgr. Romana Bartošíková Komise sociální a zdravotní
 
 
Mgr. Šárka Bartošíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 771
Tomáš Bečica Místní komise Sady
 
 
Tomáš Bednařík Městská policie strážník
Vladimíra Běhávková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 605
Bc. Alexandra Beránková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 573
Miroslav Berka  
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Zdeněk Berka  
Místní komise Sady
 
Ing. František Bezděk  
Komise životního prostředí
 
RNDr. Jaroslav Bičan
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Vedoucí oddělení 572 525 243
Otto Bílek Místní komise Sady
 
 
Miloslava Bistrá Komise pro vzdělávání
 
 
Bc. Jaroslav Bistrý Komise pro dopravu
 
 
Ing. Stanislav Blaha Rada města
Zastupitelstvo města
Starosta 572 525 103
Ing. Martina Blahová Útvar interního auditu Referentka 572 525 182
Ing. Michaela Blahová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 388
Ing.; arch. Radka Borunská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 248
Mgr. Josef Botek Tajemník MěÚ Tajemník 572 525 102
Ing. Jitka Botková  
Místní komise Míkovice
 
Ing. Čestmír Bouda Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Rada města
Místostarosta 572 525 113
PhDr. Milan Brázda  
Místní komise Štěpnice
 
Marcela Brimová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 805
Mgr. Ludmila Briskorinová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 763
Jana Bujáková Komise pro vzdělávání
 
 
Renata Burďáková, DiS.  
Kontrolní výbor
Komise sportovní
 
Vojtěch Bureš Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Mgr. Edita Buršík Jinková  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Bc. Michaela Bušová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 791
Ing. Blanka Cmajdálková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 652
Ing. Helena Coufalová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Vedoucí oddělení 572 525 375
Petr Čagánek Místní komise Mařatice
 
 
Ing. Ladislav Čapek
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 273
Ing. Marcela Čechová  
Komise pro bydlení
Komise finanční
 
Mgr. Viktor Černý Komise pro vzdělávání
 
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Mgr. Bc. Jaroslav Černý
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Vedoucí oddělení 572 525 561
Miroslava Čevelová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 803
Mgr. Jitka Čtvrtlíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Vedoucí oddělení 572 525 764
Kamila Danišková  
Místní komise Mařatice
 
Eva Dibďáková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 804
Ing. Radek Dluhoš
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referent 572 525 582
Marek Dobeš  
Místní komise Štěpnice
 
Mgr. Martina Dočekalová  
Místní komise Míkovice
 
Mgr. Jiří Dorogy
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 144
Jakub Doskočil Místní komise Jarošov
Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Bc. Vladimír Dostálek  
Kontrolní výbor
 
Radek Dostálek Místní komise Míkovice
 
 
Ing. Hana Doupovcová  
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. Vladimír Doupovec Komise životního prostředí
 
 
Mgr. Luboš Dovrtěl
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Vedoucí oddělení 572 525 157
Ludmila Dovrtělová  
Místní komise Vésky
 
Mgr. Helena Droppová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 861
Ing. Pavlína Dúbravová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 247
Eva Dudkevičová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 138
RNDr. Jiří Dujka
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 245
Ing. Jiří Durďák ml. Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Zastupitelstvo města
 
Ing. Jiří Durďák st.  
Komise pro vzdělávání
 
Josef Dušek Městská policie strážník
Ing. Hana Dvorníková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Komise životního prostředí
Referentka 572 525 621
Jaromír Dvořáček  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ing. Martina Dvouletá
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 215
Ing. Michal Dvouletý, MBA Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Místní komise Štěpnice
Finanční výbor
 
František Elfmark, DiS. Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Mgr. Marta Elfmarková  
Komise pro vzdělávání
 
Jitka Elisová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 224
Antonín Fianta Místní komise Míkovice
 
 
Marie Fornůsková
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 222
PhDr. Ivo Frolec Zastupitelstvo města
Rada města
Místostarosta 572 525 112
Michal Gajdoš Městská policie strážník
Ing. Michal Gajdošík Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Mgr. Petra Galušková, DiS
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 556
David Gottwald Městská policie strážník
Ing. arch. Vladimír Graca Komise architektury a regenerace MPZ
 
 
Radka Grebeňová Místní komise Vésky
 
 
Mgr. Eva Gregorová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 796
Martina Gryčová
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Referentka 572 525 126
Mgr. Jana Grygarová Zastupitelstvo města
Komise životního prostředí
Kontrolní výbor
 
PhDr. Romana Habartová  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Robert Hájek  
Místní komise Rybárny
 
Ondřej Hájek Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Jan Haloda
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 129
Slávek Hanáček  
Místní komise Sady
 
Ing. Josef Hanáček
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referent 572 525 570
Ing. Radek Hanačík  
Komise pro dopravu
 
Ivana Hanáčková Místní komise Sady
 
 
Ludmila Hanáková  
Finanční výbor
 
Mgr. Jindřiška Hapáková, DiS
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 795
Tomáš Havel Městská policie strážník
Milada Havlů Místní komise Jarošov
 
 
Vítězslav Havránek  
Místní komise Vésky
 
Mgr. Helena Havránková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 842
Václav Hejda Městská policie strážník
Mgr. Petra Hoferková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 649
Karel Hoffmann  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Bc. Zuzana Hoffmannová Místní komise Vésky
 
Komise sociální a zdravotní
Komise pro bydlení
 
Ing.; arch. Aleš Holý Útvar městského architekta Vedoucí odboru 572 525 240
Hana Homolková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 575
Josef Horák  
Komise sportovní
 
Vít Horák
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referent 572 525 226
David Horák Místní komise Jarošov
 
 
Mgr. Jaroslav Hráček Městská policie strážník
Miroslava Hráčková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 782
Mgr. Jakub Hradil
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 143
Libuše Hradilová Útvar městského architekta Referentka 572 525 242
RNDr. Věra Hriceňáková
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 309
Eva Hrušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 579
Ing. Josef Hříbek
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Vedoucí oddělení 572 525 620
Mgr. Pavel Hubáček
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Referent 572 525 241
Alexandra Hubáčková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 802
Ing. Jana Hubená  
Komise životního prostředí
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Mgr. Michaela Hubíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 762
Mgr. Martin Hudec
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Komise architektury a regenerace MPZ
Referent 572 525 147
Veronika Hurábová Místní komise Sady
 
 
Petr Hvožďa  
Místní komise Štěpnice
 
Pavel Chabičovský  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Jana Chrástková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 555
Ing. Radek Chybík Odbor správy majetku města Vedoucí odboru 572 525 370
Ing. Lenka Chytilová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referentka 572 525 553
Adéla Ilenčíková  
Místní komise Míkovice
 
Ing. Bc. Ondřej Jagoš Útvar interního auditu Určený zástupce 572 525 181
Pavlína Jagošová Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Rada města
Komise architektury a regenerace MPZ
Členka RM
Vojtěch Jahoda  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Bc. Olga Jakoubková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 591
Dušan Jakšík  
Místní komise Jarošov
 
Roman Janál  
Komise sportovní
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Ing. Tomáš Janča Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Finanční výbor
 
Mgr. Radovan Jančář Zastupitelstvo města
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Lucie Janečková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 380
Ing. Michaela Janečková
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referentka 572 525 275
Václav Janík Finanční výbor
 
 
Ing. Bohumil Janík  
Finanční výbor
Místní komise Sady
 
Robert Janík Komise pro dopravu
 
 
Michaela Janíková Odbor správy majetku města Referentka 572 525 371
Bc. Vladimíra Janíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 790
Milada Jankových Místní komise Mařatice
 
 
Ing. Miroslav Jánošík
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 389
Adam Jašek Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
 
MUDr. Jiří Jeřábek  
Místní komise Sady
Komise pro dopravu
 
Ing. Jaroslav Ježo Městská policie manažer prevence kriminality 572 525 502
Ing. Dalibor Jirásek  
Komise sociální a zdravotní
 
Marcela Jurásková  
Místní komise Míkovice
 
Dušan Jurčík Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Komise finanční
 
 
Bc. Daniela Juřenčáková
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 308
MUDr. Pavel Kacr, MBA Zastupitelstvo města
Místní komise Vésky
Komise sociální a zdravotní
 
Matěj Kadlčík Místní komise Vésky
 
 
Ing. Radka Kaňovská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 856
Patrik Kaňovský Místní komise Jarošov
 
 
Ing. Tomáš Kaplan  
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ing. Roman Kapusta
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referent 572 525 210
Ing. Libor Karásek  
Komise finanční
 
Mgr. Denisa Karlíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 152
PhDr. Petra Karlíková Odbor sociálních služeb Vedoucí odboru 572 525 770
MUDr. Ivan Karpeles Zastupitelstvo města
Místní komise Mařatice
 
Mgr. Vladimír Kaška  
Komise sociální a zdravotní
 
Mgr. Petra Kašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 799
Jan Kedroň  
Místní komise Jarošov
 
Marcela Keňová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 127
Lenka Khazaalová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 654
Vladislav Kieryk  
Komise pro bydlení
 
MUDr. Jaroslav Knot  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. Radmila Knotová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 212
Růžena Knotová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 158
Bc. Martina Kocábová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 768
Karel Kocourek  
Místní komise Míkovice
 
Bc. Zuzana Kočí
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 390
Mgr. Ivana Kočí
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 392
Mgr. Veronika Kočířová Odbor správy majetku města Právník 572 525 372
Bc. Kateřina Kodrlová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Vedoucí oddělení 572 525 819
Bc. Eva Kodrlová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 794
Martin Kokavec Městská policie strážník
Jiří Kolaja  
Místní komise Jarošov
 
Mgr. Michal Kolář  
Komise sportovní
 
Bedřich Kolář Městská policie strážník
Jan Kolařík  
Komise pro dopravu
 
Mgr. Andrea Kolářová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 643
Jana Kolářová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 139
Lubor Komárek  
Komise sportovní
 
Bc. Kristýna Kopečková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 560
Petr Kopunec Městská policie strážník
Ing. Klára Korvasová Útvar kanceláře starosty Referentka 572 525 133
JUDr. Irena Korvasová Čánská  
Komise pro bydlení
 
Ing. Ludmila Kostelníková Útvar interního auditu Referentka 572 525 180
Ing. Ivo Kotásek Komise životního prostředí
Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Lenka Kotrlová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 156
Bc. Marie Koutná  
Finanční výbor
 
Ing. Jana Kozelková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Vedoucí oddělení 572 525 118
Vlastimil Kozlík Městská policie strážník
Karel Krajča  
Komise pro bydlení
 
Adéla Krajčová  
Komise životního prostředí
 
Ing. Petr Králík Finanční výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
 
Mgr. Jana Králíková Komise životního prostředí
Komise pro dopravu
 
 
Kamil Krátký
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referent 572 525 136
Bc. Marta Kratochvílová, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 788
Ing. Petr Krause  
Kontrolní výbor
 
Ing. Jan Krčma, Ph.D.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Vedoucí oddělení 572 525 840
Vladimír Krčma Městská policie strážník
Ing. Pavel Kroča Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Bc. Vladimír Kromsián Komise sportovní
 
 
Ing. Petra Křiváčková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Vedoucí oddělení 572 525 603
Bc. Leona Křižková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 117
Petr Kubík Městská policie strážník
Libor Kubík
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 387
Jan Kuliha Městská policie strážník
Bc. Jana Kuncová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 565
Ing. Ivana Kunčíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 246
Rudolf Kuriál Městská policie strážník
Ing. Lumír Lacka Útvar kanceláře starosty Referent 572 525 125
Ing. Petr Lapčík  
Místní komise Mařatice
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ivana Latýnová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 774
Mgr. Marie Leitgebová Komise pro bydlení
 
 
Jitka Lopatová
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 601
Kateřina Lučková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Vedoucí oddělení 572 525 813
Mgr. Radomíra Lukášová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 773
Ing. Pavel Macenauer
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 384
Věra Máčalová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 815
Lubomír Magdálek  
Komise pro bydlení
 
Mgr.A. Antonín Mach Zastupitelstvo města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Lukáš Mácha
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 142
Mgr. Petr Machala  
Komise pro vzdělávání
 
Dalibor Machala Kontrolní výbor
Komise pro dopravu
 
 
Bc. Andrea Machálková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 818
Kamila Machová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Vedoucí oddělení 572 525 647
Mgr. Petr Malenovský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 563
DiS Jakub Malina Městská policie strážník
Mgr. Marcela Malůšová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 769
Bc. Denisa Maňáková, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 761
Zdeněk Maňásek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 385
Tereza Manová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 847
Josef Mareček, dipl. um. Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
 
Ing. Martina Marečková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 211
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Vedoucí oddělení 572 525 214
Jitka Martínková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 810
Ivana Martišková Místní komise Vésky
 
 
Mgr. Marie Martykánová  
Místní komise Štěpnice
 
Ing. Ivan Mařák Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Marie Mařáková Místní komise Míkovice
 
 
Michaela Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 814
Bc. Kateřina Matysíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 793
JUDr. Nikola Mazáčová
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 310
Mgr. Aleš Mazúrek Komise sportovní
 
 
Mgr. Hana Mazurková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 558
Josef Medek Místní komise Sady
 
 
Mgr. Martina Mertová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 786
Ing. Bc. Renata Měsíčková Komise sociální a zdravotní
 
 
Ing. Jolana Mikulášková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 377
Ing. Soňa Mikulincová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 378
Věra Mikulková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 249
Mgr. Aneta Mikušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 567
Ing. Radek Miškeřík Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
 
Ing. Veronika Mlčúchová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 644
Petra Močičková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 574
Ing. Vladimír Moštěk Ekonomický odbor Vedoucí odboru 572 525 200
Ing. Iva Mošťková
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Vedoucí oddělení 572 525 120
Mgr. Iva Mráčková Komise sportovní
 
 
Ondřej Mráz Místní komise Mařatice
 
 
Ing. Albert Mrázek  
Kontrolní výbor
 
MgA. Radmila Mrázová Komise pro bydlení
 
Kontrolní výbor
 
Ing. Ferdinand Mrkvan
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Vedoucí oddělení 572 525 141
Ing. Josef Musil  
Komise životního prostředí
 
Mgr. Mojmír Náplava  
Komise finanční
 
Ing. Libor Navrátil
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 572
Hana Němcová Místní komise Štěpnice
 
 
Lukáš Němeček  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ing. Lenka Němečková, DiS.
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 383
Ing. Karel Nestroj Komise pro dopravu
 
 
Jana Nohalová Odbor sociálních služeb Referentka 572 525 783
Ing. Rostislav Novosad Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vedoucí odboru 572 525 150
Hana Novotná
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 225
Ing. Pavel Obdržálek  
Místní komise Míkovice
Komise pro bydlení
 
Mgr. Jan Obšivač, DiS.  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. Leoš Odložilík, DiS.  
Komise pro dopravu
Komise pro bydlení
 
Mgr. Kateřina Odložilíková  
Komise finanční
 
Josef Omelka  
Kontrolní výbor
 
MUDr. David Ondra Zastupitelstvo města  
Marta Ondrová  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Ing. Libuše Ondruchová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 116
Bc. Lenka Orálková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 623
Pavel Ott Městská policie strážník
Ondřej Panáček  
Finanční výbor
 
Zdeňka Pastyříková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 379
Jan Pášma Útvar kanceláře starosty Tiskový mluvčí 572 525 123
Bc. Vlastimil Pauřík Městská policie Velitel 572 525 500
Mgr. Tereza Pauříková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 797
Radomír Pavelka Městská policie strážník
Ing. Ivana Pavelová
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 607
Petr Pavlacký  
Komise sportovní
 
Mgr. Tomáš Pavlica, PhD. Komise pro vzdělávání
Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Mgr. Libuše Pavlicová Místní komise Štěpnice
 
Kontrolní výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Vedoucí oddělení 572 525 552
Ing. Jiří Pavlíček
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Referent 572 525 251
Ing. Zdenka Pecháčková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 650
Pavel Pekárek
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Vedoucí oddělení 572 525 220
Martina Pelechová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 221
Ivana Peprníková
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 272
Ing. Marcela Pešáková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 855
Eva Pešková
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 223
Bc. Ivana Pipalová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 781
Naděžda Píšťková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 303
Petr Plaček  
Komise sportovní
 
Milena Plachá Místní komise Štěpnice
 
 
Ing. Petr Plevák Městská policie strážník
Věra Pochylá  
Místní komise Mařatice
 
Marek Pochylý Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Mgr. Miroslav Polanský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Vedoucí oddělení 572 525 557
Ing. Pavlína Pólová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 276
Dalibor Popelka
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 130
Petr Popelka, DiS.  
Místní komise Mařatice
Komise pro dopravu
 
Mgr. Irena Pořízková  
Komise pro vzdělávání
 
Ing. Blanka Pospíšilová  
Komise sociální a zdravotní
 
Hana Pospíšilová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 785
František Prachman  
Místní komise Štěpnice
Komise životního prostředí
 
Ing. Zdeněk Procházka  
Komise finanční
 
Mgr. Kateřina Procházková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 798
Ing. Lenka Procházková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 850
Bc. Aneta Procházková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 115
Ing. Jana Procházková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 571
Bc. Renata Prokešová, DiS.
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 624
Mgr. Veronika Pšurná
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 581
Bc. Taťána Pukovcová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Vedoucí oddělení 572 525 780
Roman Pukovec  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Kamil Pulec Místní komise Rybárny
 
 
Ing. arch. Martina Radochová Útvar městského architekta Referentka 572 525 244
PhDr. Blanka Rašticová Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Komise architektury a regenerace MPZ
Člen RM
Ing. Lucie Remešová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 566
Mgr. Denisa Remešová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 760
Mgr. Pavel Rochovanský
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Referent 572 525 608
Ing. František Rochovanský Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Zastupitelstvo města
Člen RM
Blanka Rosůlková  
Místní komise Mařatice
 
Mgr. Ing. Marek Rybnikář Odbor dopravních a správních agend Vedoucí odboru 572 525 550
Vladimír Salčák  
Komise sportovní
 
Eva Salčáková Komise pro vzdělávání
 
 
Ing. Antonín Seďa  
Finanční výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Radek Seidl Místní komise Rybárny
 
 
Mgr. Helena Schwarczová Komise sociální a zdravotní
 
 
Ivana Schystalová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 137
Alena Skrášková Místní komise Jarošov
 
 
Pavel Skýba Místní komise Vésky
 
 
Petr Sladký  
Místní komise Vésky
 
Mgr. Martina Slavíková Místní komise Štěpnice
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Vedoucí oddělení 572 525 304
Ivana Slavíková
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 646
Mgr. Anna Slezáková Místní komise Rybárny
 
 
Bc. Michaela Snopková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 653
Mgr. Anna Snopková, LL.B.
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 784
Ing. Zuzana Srbecká
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 153
Ing. Jan Srnský
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referent 572 525 851
Jindřich Stašek
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Vedoucí oddělení 572 525 135
Mgr. Veronika Stašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referent 572 525 766
Ing. Dana Stojnová Odbor kultury, školství a sportu Vedoucí odboru 572 525 600
Vít Straka
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 145
Soňa Straková Ekonomický odbor Referentka 572 525 201
Stanislav Strogan  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Bronislava Struhelková Odbor investic Vedoucí odboru 572 525 270
Bc. Jana Strýčková Místní komise Štěpnice
 
 
Renata Střelcová Místní komise Štěpnice
 
 
Pavel Studnička  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Veronika Studničková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 577
Vít Sukup Městská policie strážník 572 525 503
Ing. Monika Surá
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 648
Karel Světnička, DiS. Městská policie strážník
Pavel Svoboda Zastupitelstvo města
Komise pro dopravu
 
Ing. Bc. Antonín Šácha Městská policie operátor
Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
 
Ing. Martin Ševčík
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 250
Bc. Petr Ševčík, MBA Odbor správy majetku města Řidič 572 525 132
Jaroslav Ševčík Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Finanční výbor
 
Sylvie Ševčíková Místní komise Rybárny
 
 
JUDr. Dana Šilhavíková Právní odbor Vedoucí odboru 572 525 300
Ing. Roman Šimeček
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referent 572 525 845
Ing. Mgr. Eva Šimíčková  
Komise finanční
 
Ing. Radomíra Šipková Odbor organizační správy a informatiky Vedoucí odboru 572 525 148
Jiří Škaroupka Městská policie strážník
MgA. Jan Škola  
Místní komise Sady
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Milan Škrabal Místní komise Rybárny
 
 
Pavel Škrášek  
Místní komise Míkovice
 
Ing. Alois Šohajek Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
 
Bc. Josef Šťastný  
Komise sociální a zdravotní
 
Hana Štěpaníková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 578
Bc. Andrea Štolfová Komise životního prostředí
 
 
Eva Štulírová Útvar kanceláře starosty Referentka 572 525 104
Ing. Mgr. Kateřina Šulcová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Vedoucí oddělení 572 525 642
Ing. Ladislav Šupka  
Finanční výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Komise finanční
 
Veronika Šuráňová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 376
Václav Švec Místní komise Sady
 
 
Ing. Jakub Talák
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 279
Ing. Jaroslav Tarcala Zastupitelstvo města
Komise architektury a regenerace MPZ
 
František Tatařík  
Místní komise Vésky
 
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
Oddělení právní
Vedoucí oddělení 572 525 306
Ondřej Tišocký Městská policie strážník
Mgr. Anna Tománková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 114
Bc. Pavel Tomaštík
Právní odbor
Oddělení právní
Referent 572 525 311
Bc. Stanislava Tomaštíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referentka 572 525 576
Mgr. Petr Tomeček
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referent 572 525 767