Kontakty

Jméno Zařazení Funkce Telefon
Ing. Radek Andrýsek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referent 572 525 391
Bc. Nelly Andrýsková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 808
Jana Andrýsková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 302
Ing. Zdeněk Bača
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 271
Jan Barák  
Komise pro bydlení
 
Mgr. Marie Sára Barlogová  
Komise sociální a zdravotní
 
Ing. Blanka Bartasová Městská policie Ostatní 572 525 507
Tomáš Bednařík Městská policie strážník
Vladimíra Běhávková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 605
Bc. Alexandra Beránková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 573
Bc. Zdeněk Berka  
Místní komise Sady
 
RNDr. Jaroslav Bičan
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Vedoucí oddělení 572 525 243
Irena Bičánková  
Komise pro vzdělávání
 
Bc. Jaroslav Bistrý  
Komise pro dopravu
 
Ing. Stanislav Blaha Rada města
Zastupitelstvo města
Starosta 572 525 103
Ing. Martina Blahová Útvar interního auditu Referentka 572 525 182
Ing. Michaela Blahová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 388
Bc. Eliška Blahušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 578
Ing.; arch. Radka Borunská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 248
Ing. Pavel Borýsek  
Místní komise Mařatice
 
Mgr. Josef Botek Tajemník MěÚ Tajemník 572 525 102
Ing. Jitka Botková  
Místní komise Míkovice
 
Ing. Čestmír Bouda Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Rada města
Místostarosta 572 525 113
Jan Bráblík  
Místní komise Východ
 
PhDr. Milan Brázda  
Místní komise Štěpnice
 
Marcela Brimová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 805
Mgr. Ludmila Briskorinová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 763
Jana Bujáková  
Komise pro vzdělávání
 
Mgr. Edita Buršík Jinková  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Bc. Michaela Bušová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 791
Ing. Blanka Cmajdálková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 652
Mgr. Petr Čagánek Místní komise Východ
 
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Vladimír Čajka  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. Ladislav Čapek
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 273
Ing. Marcela Čechová Zastupitelstvo města
Rada města
Místostarostka 572 525 112
Mgr. Bc. Jaroslav Černý
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Vedoucí oddělení 572 525 561
Miroslava Čevelová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 803
Mgr. Magdalena Čoupková  
Místní komise Štěpnice
 
Mgr. Jitka Čtvrtlíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Vedoucí oddělení 572 525 764
Libor Daňhel  
Komise pro vzdělávání
 
Eva Dibďáková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 804
Ing. Radek Dluhoš
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referent 572 525 582
Ing. Zdeněk Doložílek  
Místní komise Východ
 
Mgr. Jiří Dorogy
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 144
Bc. Jakub Doskočil  
Místní komise Jarošov
 
Radek Dostálek  
Místní komise Míkovice
 
Vendula Doubravská  
Místní komise Štěpnice
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Mgr. Luboš Dovrtěl
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Vedoucí oddělení 572 525 157
Mgr. Helena Droppová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 861
Ing. Pavlína Dúbravová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 247
Eva Dudkevičová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 138
RNDr. Jiří Dujka
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 245
Ing. Jiří Durďák ml. Aquapark UH
Místní komise Mařatice
 
Ing. Jiří Durďák st.  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Josef Dušek Městská policie strážník
Ing. Hana Dvorníková Komise životního prostředí
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 621
Ing. Martina Dvouletá
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 215
Ing. Michal Dvouletý, MBA Zastupitelstvo města
Finanční výbor
Člen ZM
František Elfmark, DiS. Zastupitelstvo města
Finanční výbor
Komise pro nakládání s majetkem města
Člen ZM
Mgr. Marta Elfmarková  
Komise pro vzdělávání
 
Jitka Elisová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 224
Jiří Foltýn  
Komise sociální a zdravotní
 
Marie Fornůsková
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 222
Bc. Kateřina Friedelová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 772
Jan Fuchs  
Místní komise Rybárny
 
Vojtěch Gabrhel  
Místní komise Vésky
 
Michal Gajdoš Městská policie strážník
Ing. Michal Gajdošík  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Mgr. Petra Galušková, DiS
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 556
David Gottwald Městská policie strážník
Mgr. Eva Gregorová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 796
Mgr. Jakub Grós Zastupitelstvo města
Místní komise Mařatice
Člen ZM
Martina Gryčová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 137
Mgr. Jana Grygarová Komise životního prostředí
Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Rada města
Členka RM
Robert Hájek  
Komise životního prostředí
Místní komise Rybárny
 
Jan Haloda
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 129
Vladimíra Halodová
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 304
Ing. Josef Hanáček
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referent 572 525 570
Ivana Hanáčková Komise pro bydlení
Zastupitelstvo města
Místní komise Sady
Členka ZM
Ludmila Hanáková  
Komise finanční
Místní komise Mařatice
 
Mgr. Jindřiška Hapáková, DiS
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 795
Tomáš Havel Městská policie strážník
Milada Havlů  
Místní komise Jarošov
 
Mgr. Helena Havránková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 842
Václav Hejda Městská policie strážník
Ing. František Hlůšek  
Komise pro dopravu
 
Mgr. Petra Hoferková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 649
Petr Hoffmann  
Místní komise Vésky
 
Ing.; arch. Aleš Holý Útvar městského architekta Vedoucí odboru 572 525 240
Hana Homolková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 575
Doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.  
Komise pro dopravu
Referent
Josef Horák  
Komise sportovní
 
Vít Horák
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referent 572 525 226
Olga Horáková  
Místní komise Rybárny
 
Mgr. Lenka Horčicová  
Komise sociální a zdravotní
 
Andrea Horecká  
Místní komise Vésky
 
Stanislav Horehleď  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Jana Horehleďová  
Komise finanční
 
Mgr. Jaroslav Hráček Městská policie strážník
Miroslava Hráčková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 782
Mgr. Jakub Hradil
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 143
Libuše Hradilová Útvar městského architekta Referentka 572 525 242
RNDr. Věra Hriceňáková
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 309
Ing. Josef Hruboš  
Komise pro dopravu
 
Petra Hrušková  
Komise pro vzdělávání
 
Eva Hrušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 579
Ing. Josef Hříbek
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Vedoucí oddělení 572 525 620
Mgr. Pavel Hubáček
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Referent 572 525 241
Alexandra Hubáčková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 802
Ing. Jana Hubená  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise životního prostředí
 
Mgr. Michaela Hubíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 762
Mgr. Martin Hudec
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Referent 572 525 147
Petr Hvožďa  
Místní komise Štěpnice
 
Jana Chrástková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 555
Ing. Radek Chybík Odbor správy majetku města Vedoucí odboru 572 525 370
Ing. Lenka Chytilová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referentka 572 525 553
Mgr. Adéla Ilenčíková  
Místní komise Míkovice
 
Ing. Bc. Ondřej Jagoš Útvar interního auditu Vedoucí odboru 572 525 181
Pavlína Jagošová Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise architektury a regenerace MPZ
Zastupitelstvo města
Místostarostka 572 525 106
Vojtěch Jahoda  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Bc. Olga Jakoubková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 591
Roman Janál  
Komise sportovní
Místní komise Východ
 
Pavel Jančář ZS Pivovarska
Komise pro vzdělávání
 
Bc. Vojtěch Jančík  
Místní komise Jarošov
 
Lucie Janečková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 380
Ing. Michaela Janečková
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referentka 572 525 275
Ing. Bohumil Janík  
Komise finanční
Místní komise Sady
 
Michaela Janíková Odbor správy majetku města Referentka 572 525 371
Bc. Vladimíra Janíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 790
Ing. Miroslav Jánošík
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 389
Mgr. Kateřina Jedelská Útvar interního auditu Referentka 572 525 180
Ing. Jaroslav Ježo Městská policie Strážník 572 525 502
Ing. Dalibor Jirásek  
Komise sociální a zdravotní
Finanční výbor
 
Dušan Jurčík  
Komise pro bydlení
 
Bc. Daniela Juřenčáková
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 308
MUDr. Pavel Kacr, MBA  
Místní komise Vésky
 
Ing. Radka Kaňovská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 856
Ing. Roman Kapusta
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referent 572 525 210
Mgr. Denisa Karlíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 152
PhDr. Petra Karlíková Odbor sociálních služeb Vedoucí odboru 572 525 770
Mgr. Vladimír Kaška  
Komise sociální a zdravotní
Místní komise Východ
 
Mgr. Petra Kašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 799
Jan Kedroň  
Místní komise Jarošov
 
Marcela Keňová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 127
Lenka Khazaalová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 654
Martin Knot  
Komise sportovní
 
Ing. Radmila Knotová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 212
Růžena Knotová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 158
Bc. Martina Kocábová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 768
Karel Kocourek  
Místní komise Míkovice
 
Bc. Zuzana Kočí
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 390
Mgr. Veronika Kočířová Odbor správy majetku města Právník 572 525 372
Bc. Kateřina Kodrlová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Vedoucí oddělení 572 525 819
Bc. Eva Kodrlová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 794
Petra Kohoutková  
Místní komise Míkovice
 
Martin Kokavec Městská policie strážník
Bedřich Kolář Městská policie strážník
Ing. Jan Kolařík  
Komise pro dopravu
 
Mgr. Andrea Kolářová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 643
Jana Kolářová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 139
Lubor Komárek  
Komise sportovní
 
Josef Konvalinka  
Místní komise Rybárny
 
Bc. Kristýna Kopečková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 560
Petr Kopunec Městská policie strážník
Ing. Klára Korvasová Útvar kanceláře starosty Referentka 572 525 133
JUDr. Irena Korvasová Čánská  
Komise pro bydlení
 
Ing. Ivo Kotásek  
Místní komise Štěpnice
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Lenka Kotrlová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 156
Bc. Marie Kouřímová  
Komise sociální a zdravotní
Místní komise Mařatice
 
Bc. Marie Koutná  
Finanční výbor
 
Ing. Jana Kozelková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Vedoucí oddělení 572 525 118
Vlastimil Kozlík Městská policie strážník
Karel Krajča  
Komise pro bydlení
 
Ing. Adéla Krajčová  
Místní komise Štěpnice
 
Ing. Petr Králík  
Komise finanční
 
Kamil Krátký
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referent 572 525 136
Bc. Marta Kratochvílová, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 788
Ing. Petr Krause  
Komise životního prostředí
 
PaeDr. Lenka Kraváčková, Ph.D. Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Členka ZM
Ing. Jan Krčma, Ph.D.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Vedoucí oddělení 572 525 840
Vladimír Krčma Městská policie strážník
Ing. Pavel Kroča  
Finanční výbor
 
Bc. Vladimír Kromsián  
Komise sportovní
Místní komise Východ
 
Mgr. et Ing. Zuzana Krupičková  
Komise životního prostředí
 
Ing. Petra Křiváčková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Vedoucí oddělení 572 525 603
Bc. Leona Křižková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 117
Petr Kubík Městská policie strážník
Libor Kubík
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 387
Jan Kuliha Městská policie strážník
Bc. Jana Kuncová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 565
Ing. Ivana Kunčíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 246
Rudolf Kuriál Městská policie strážník
Ing. arch. Michal Kutálek  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. Lumír Lacka Útvar kanceláře starosty Referent 572 525 125
Ing. Petr Lapčík Komise pro informační a komunikační technologie
Místní komise Mařatice
 
 
Ivana Latýnová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 774
Mgr. Marie Leitgebová  
Komise pro bydlení
 
Mgr. Jiří Lipovský  
Místní komise Sady
 
Jitka Lopatová
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 601
Kateřina Lučková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Vedoucí oddělení 572 525 813
Mgr. Radomíra Lukášová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 773
Ing. Pavel Macenauer
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 384
Věra Máčalová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 815
Lubomír Magdálek Komise sportovní
 
Komise pro bydlení
 
Lukáš Mácha
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 142
Dalibor Machala  
Komise pro dopravu
 
Ondřej Machálek  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Bc. Andrea Machálková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 818
Kamila Machová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Vedoucí oddělení 572 525 647
Mgr. Jana Majzlíková  
Komise pro vzdělávání
Místní komise Jarošov
 
Mgr. Petr Malenovský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 563
DiS Jakub Malina Městská policie strážník
Mgr. Marcela Malůšová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 769
Bc. Denisa Maňáková, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 761
Jakub Maňásek  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise životního prostředí
 
Zdeněk Maňásek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 385
Tereza Manová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 847
Ing. Martina Marečková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 211
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Vedoucí oddělení 572 525 214
Jitka Martínková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 810
Mgr. Marie Martykánová  
Místní komise Štěpnice
 
Ing. Ivan Mařák Zastupitelstvo města
Komise pro nakládání s majetkem města
Člen ZM
Marie Mařáková  
Místní komise Míkovice
 
MUDr. Eva Maříková Zastupitelstvo města Členka ZM
Mgr. Ivo Mašát  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Michaela Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 814
Bc. Kateřina Matysíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 793
JUDr. Nikola Mazáčová
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 310
Mgr. Hana Mazurková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 558
Josef Medek  
Místní komise Sady
 
Mgr. et Mgr. Martina Mertová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 786
Ing. Bc. Renata Měsíčková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Komise sociální a zdravotní
Sociální pracovnice 572 525 771
Ing. Jolana Mikulášková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 377
Ing. Soňa Mikulincová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Vedoucí oddělení 572 525 375
Věra Mikulková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 249
Mgr. Aneta Mikušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 567
Helena Minaříková  
Místní komise Jarošov
 
Denisa Mišurcová, DiS.  
Místní komise Jarošov
 
Ing. Ivo Mitáček Zastupitelstvo města Člen ZM
Ing. Veronika Mlčúchová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 644
Petra Močičková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 574
Ing. Vladimír Moštěk Ekonomický odbor Vedoucí odboru 572 525 200
Ing. Iva Mošťková
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Vedoucí oddělení 572 525 120
Ondřej Mráz  
Místní komise Mařatice
 
Ing. Albert Mrázek  
Komise pro bydlení
 
MgA. Radmila Mrázová  
Komise pro bydlení
 
Ing. Ferdinand Mrkvan
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Vedoucí oddělení 572 525 141
Mgr. Mojmír Náplava Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Člen ZM
Ing. Libor Navrátil
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 572
Ing. Hana Němcová Komise životního prostředí
 
Finanční výbor
 
Ing. Lukáš Němeček Komise pro informační a komunikační technologie
Komise finanční
Zastupitelstvo města
Rada města
Člen RM
Ing. Lenka Němečková, DiS.
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 383
Ing. Karel Nestroj Komise životního prostředí
 
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Jana Nohalová Odbor sociálních služeb Referentka 572 525 783
Ing. Rostislav Novosad Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vedoucí odboru 572 525 150
Hana Novotná
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 225
Ing. Pavel Obdržálek Místní komise Míkovice
 
Komise pro dopravu
 
Mgr. Jan Obšivač, DiS.  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
MUDr. David Ondra Zastupitelstvo města Člen ZM
Ing. Libuše Ondruchová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 116
Ing. Jana Ondřejová  
Místní komise Sady
 
Bc. Lenka Orálková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 623
Jakub Orel  
Místní komise Východ
 
Pavel Ott Městská policie strážník
Tomáš Paluřík  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ondřej Panáček  
Komise finanční
 
Jakub Paroulek  
Komise pro dopravu
Místní komise Sady
 
Zdeňka Pastyříková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 379
Jan Pášma Útvar kanceláře starosty Tiskový mluvčí 572 525 123
Bc. Vlastimil Pauřík Městská policie Velitel 572 525 500
Mgr. Tereza Pauříková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 797
Radomír Pavelka Městská policie strážník
Ing. Ivana Pavelová
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 607
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Vedoucí oddělení 572 525 552
Ing. Jiří Pavlíček
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Referent 572 525 251
Ing. Zdenka Pecháčková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 650
Pavel Pekárek
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Vedoucí oddělení 572 525 220
Martina Pelechová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 221
Radek Pelka  
Místní komise Štěpnice
 
Ivana Peprníková
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 272
Ing. Marcela Pešáková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 855
Eva Pešková
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 223
Ing. Zdeněk Pícha  
Komise pro informační a komunikační technologie
Komise sportovní
 
Bc. Ivana Pipalová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 781
Naděžda Píšťková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 303
Ing. Petr Plevák Městská policie strážník
Marek Pochylý Místní komise Východ
 
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Mgr. Miroslav Polanský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Vedoucí oddělení 572 525 557
Ing. Pavlína Pólová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 276
Dalibor Popelka
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 130
Mgr. Irena Pořízková Místní komise Mařatice
 
Komise pro vzdělávání
 
Hana Pospíšilová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 785
František Prachman  
Místní komise Štěpnice
Komise životního prostředí
 
Alena Presová  
Místní komise Mařatice
 
Renata Prchlíková Komise sportovní
Finanční výbor
Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Členka ZM
Pavel Procházka  
Komise životního prostředí
Místní komise Sady
 
Ing. Zdeněk Procházka  
Komise finanční
Místní komise Míkovice
Komise pro dopravu
 
Mgr. Kateřina Procházková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 798
Ing. Lenka Procházková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 850
Bc. Aneta Procházková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 115
Ing. Jana Procházková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 571
Bc. Renata Prokešová, DiS.
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 624
Marie Prokopová  
Místní komise Rybárny
 
Mgr. Veronika Pšurná
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 581
Bc. Taťána Pukovcová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Vedoucí oddělení 572 525 780
Roman Pukovec  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. arch. Martina Radochová Útvar městského architekta Referentka 572 525 244
PhDr. Blanka Rašticová  
Komise architektury a regenerace MPZ
Člen RM
Ing. Lucie Remešová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 566
Mgr. Denisa Remešová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 760
Mgr. Pavel Rochovanský
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Komise architektury a regenerace MPZ
Referent 572 525 608
Ing. František Rochovanský Komise pro nakládání s majetkem města
Komise pro bydlení
Zastupitelstvo města
Člen ZM
Blanka Rosůlková  
Místní komise Mařatice
 
Mgr. Ing. Marek Rybnikář Odbor dopravních a správních agend Vedoucí odboru 572 525 550
Milan Řezníček  
Místní komise Míkovice
 
Pavla Schützová  
Místní komise Vésky
 
Ing. Pavel Skýba  
Místní komise Vésky
 
Petr Sladký Místní komise Vésky
 
Komise pro dopravu
 
Dalibor Slavík  
Komise sociální a zdravotní
 
Evžen Slavík Zastupitelstvo města Člen ZM
Mgr. Martina Slavíková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Vedoucí oddělení 572 525 304
Ivana Slavíková
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 646
Ing. Barbora Smetanová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 580
Bc. Michaela Snopková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 653
Mgr. Anna Snopková, LL.B.
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 784
Ing. Zuzana Srbecká
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 153
Ing. Jan Srnský
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referent 572 525 851
Jindřich Stašek
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Vedoucí oddělení 572 525 135
Antonín Stašek  
Místní komise Míkovice
 
Mgr. Veronika Stašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referent 572 525 766
Ing. Dana Stojnová Odbor kultury, školství a sportu Vedoucí odboru 572 525 600
Vít Straka
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 145
Soňa Straková Ekonomický odbor Referentka 572 525 201
Stanislav Strogan  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Bronislava Struhelková Odbor investic Vedoucí odboru 572 525 270
Renata Střelcová  
Místní komise Štěpnice
 
Pavel Studnička  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Veronika Studničková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 577
Vít Sukup Městská policie Strážník 572 525 503
Ing. Monika Surá
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 648
Karel Světnička, DiS. Městská policie strážník
Ing. Bc. Antonín Šácha Městská policie operátor
Bc. Veronika Šarátková
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Referentka 572 525 126
Ing. Martin Ševčík
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 250
Bc. Petr Ševčík, MBA Odbor správy majetku města Řidič 572 525 132
Jaroslav Ševčík  
Komise sportovní
Komise finanční
 
Sylvie Ševčíková  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Roman Šich Zastupitelstvo města Člen ZM
JUDr. Dana Šilhavíková Právní odbor Vedoucí odboru 572 525 300
Ing. Roman Šimeček
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referent 572 525 845
Ing. Radomíra Šipková Odbor organizační správy a informatiky Vedoucí odboru 572 525 148
Jiří Škaroupka Městská policie strážník
MgA. Jan Škola Místní komise Sady
 
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Pavel Škrášek Místní komise Míkovice
 
Komise architektury a regenerace MPZ
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Miroslav Šnajdar  
Komise sociální a zdravotní
 
Eva Štulírová Útvar kanceláře starosty Referentka 572 525 104
Ing. Mgr. Kateřina Šulcová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Vedoucí oddělení 572 525 642
Veronika Šuráňová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 376
Bohuslav Švanda  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Jakub Talák
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Vedoucí oddělení 572 525 279
Ing. Jaroslav Tarcala  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
Oddělení právní
Vedoucí oddělení 572 525 306
Ondřej Tišocký Městská policie strážník
Ing. Jana Točková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 159
Mgr. Anna Tománková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 301
Bc. Pavel Tomaštík
Právní odbor
Oddělení právní
Referent 572 525 311
Bc. Stanislava Tomaštíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referentka 572 525 576
Mgr. Petr Tomeček
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referent 572 525 767
Dalibor Tomek  
Místní komise Štěpnice
 
Ing. Jarmila Tomešková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 846
Edita Tomková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 304
Mgr. Jana Trtková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 857
MgA. Jana Trubačíková Zastupitelstvo města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Členka ZM
Mgr. Marcela Třetinová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 569
Monika Třísková  
Místní komise Sady
 
Ing. Adéla Tuhá
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Referentka 572 525 122
Vladimíra Turecká
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 806
Bc. Tomáš Tvrdoň
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 583
Ing. Michaela Tylšarová Místní komise Vésky
 
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Ing. Marcela Uherková
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 278
Mgr. Jitka Ujčíková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Referentka 572 525 149
Mgr. Alena Unzeitigová  
Komise architektury a regenerace MPZ
 
RNDr. Pavel Urbančík
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referent 572 525 568
Ing. Dagmar Vacková Útvar kanceláře starosty Vedoucí odboru 572 525 121
Mgr. Milan Vaculík
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 307
Tomáš Vajdík Městská policie strážník
Mgr. Tomáš Vala  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Mgr. Zuzana Vandame Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Členka RM
Marta Vaňková  
Místní komise Jarošov
 
MUDr. Anton Vaňo  
Komise sociální a zdravotní
 
Jiří Vašica, DiS. Komise sportovní
Komise sociální a zdravotní
Zastupitelstvo města
Rada města
Člen RM
Ing. Jaroslav Vávra
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 252
Zdeněk Vávra  
Místní komise Východ
 
Hana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 807
Jana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 554
Mgr. Kateřina Vávrová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Vedoucí oddělení 572 525 277
Jiřina Velebová  
Místní komise Sady
 
Bc. Robert Velecký  
Komise finanční
Místní komise Východ
 
Mgr. Martin Vencel Místní komise Východ
 
Komise pro vzdělávání
 
Mgr. Iva Větříšková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 386