Kontakty

Jméno Zařazení Funkce Telefon
Lucie Adamcová, DiS. Komise pro vzdělávání  
Bc. Nelly Andrýsková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 808
Ing. Zdeněk Bača
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 271
Jan Barák Komise pro bydlení  
Mgr. Marie Sára Barlogová Komise sociální a zdravotní  
Ing. Blanka Bartasová Městská policie Ostatní 572 525 507
Mgr. Romana Bartošíková Komise sociální a zdravotní  
Mgr. Šárka Bartošíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 771
Tomáš Bečica Místní komise Sady  
Tomáš Bednařík Městská policie strážník
Vladimíra Běhávková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 605
Bc. Alexandra Beránková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 653
Miroslav Berka Komise pro rozvoj města a strategické plánování  
Zdeněk Berka Místní komise Sady  
Ing. František Bezděk Komise životního prostředí  
RNDr. Jaroslav Bičan
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Vedoucí oddělení 572 525 243
Otto Bílek Místní komise Sady  
Miloslava Bistrá Komise pro vzdělávání  
Bc. Jaroslav Bistrý Komise pro dopravu  
Ing. Stanislav Blaha Rada města
Zastupitelstvo města
Starosta 572 525 103
Bc. Magda Blahová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 649
Ing. Martina Blahová Útvar interního auditu Referentka 572 525 182
Ing. Michaela Blahová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 388
Ing.; arch. Radka Borunská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 248
Mgr. Josef Botek Tajemník MěÚ Tajemník 572 525 102
Ing. Čestmír Bouda Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Zastupitelstvo města
Místostarosta 572 525 113
PhDr. Milan Brázda Místní komise Štěpnice  
Marcela Brimová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 805
Mgr. Ludmila Briskorinová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 763
Jana Březinová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 648
Jana Bujáková Komise pro vzdělávání  
Renata Burďáková, DiS. Kontrolní výbor
Komise sportovní
 
Zdenka Burdová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka
Vojtěch Bureš Komise pro informační a komunikační technologie  
Ing. Pavel Bureš
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 154
Ing. Blanka Cmajdálková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 652
Ing. Helena Coufalová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Vedoucí oddělení 572 525 375
Petr Čagánek Místní komise Mařatice  
Pavel Čánský Místní komise Rybárny  
Ing. Ladislav Čapek
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 273
Ing. Marcela Čechová Komise pro bydlení
Komise finanční
 
Mgr. Viktor Černý Komise architektury a regenerace MPZ  
Bc. Jaroslav Černý
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Vedoucí oddělení 572 525 561
Miroslava Čevelová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 803
Ing. Vladimíra Čumíčková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 302
Ing. Tomáš Dibďák
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 159
Eva Dibďáková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 804
Marek Dobeš Místní komise Štěpnice  
Mgr. Martina Dočekalová Místní komise Míkovice  
Mgr. Jiří Dorogy
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 144
Jakub Doskočil Místní komise Jarošov
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Radek Dostálek Místní komise Míkovice  
Bc. Vladimír Dostálek Kontrolní výbor  
Ing. Hana Doupovcová Komise pro nakládání s majetkem města
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Ing. Vladimír Doupovec Komise životního prostředí  
Mgr. Luboš Dovrtěl
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Vedoucí oddělení 572 525 157
Eva Dudkevičová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 138
RNDr. Jiří Dujka
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 245
Ing. Jiří Durďák ml. Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Místní komise Mařatice
Zastupitelstvo města
 
Ing. Jiří Durďák st. Komise pro vzdělávání  
Josef Dušek Městská policie strážník
Ing. Hana Dvorníková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Komise životního prostředí
Referentka 572 525 621
Jaromír Dvořáček Komise pro informační a komunikační technologie  
Ing. Michal Dvouletý, MBA Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Místní komise Štěpnice
Finanční výbor
 
František Elfmark, DiS. Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Mgr. Marta Elfmarková Komise pro vzdělávání  
Jitka Elisová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 224
Antonín Fianta Místní komise Míkovice  
Petr Fornůsek Komise sportovní  
Marie Fornůsková
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 222
PhDr. Ivo Frolec Rada města
Zastupitelstvo města
Místostarosta 572 525 112
Michal Gajdoš Městská policie strážník
Ing. Michal Gajdošík Komise pro informační a komunikační technologie  
Ing. Miroslava Gajdošová
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Referentka 572 525 251
Mgr. Petra Galušková, DiS
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 556
David Gottwald Městská policie strážník
Radka Grebeňová Místní komise Vésky  
Mgr. Eva Gregorová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 796
Martina Gryčová
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Místní komise Štěpnice
Referentka 572 525 126
Mgr. Jana Grygarová Zastupitelstvo města
Komise životního prostředí
Kontrolní výbor
 
Ing. Libuše Habartová Útvar interního auditu Vedoucí útvaru 572 525 180
Ondřej Hájek Komise pro informační a komunikační technologie  
Hana Hájková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 623
Ing. Ivana Hájková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 211
Jan Haloda
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 129
Vladimíra Halodová
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 304
Ing. Josef Hanáček
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referent 572 525 570
Ing. Radek Hanačík Komise pro dopravu  
Ivana Hanáčková Místní komise Sady  
Ludmila Hanáková Finanční výbor  
Bc. Patrik Hanus
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referent 572 525 580
Mgr. Jindřiška Hapáková, DiS
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 795
Mgr. Denisa Hasíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 793
Mgr. Tereza Hasoňová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 797
Tomáš Havel Městská policie strážník
Milada Havlů Místní komise Jarošov  
Vítězslav Havránek Místní komise Vésky  
Mgr. Helena Havránková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 842
Václav Hejda Městská policie strážník
Bc. Michaela Hermanová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referent 572 525 576
Karel Hoffmann Komise cestovního ruchu a prezentace města  
Olga Holokáčová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Vedoucí oddělení 572 525 276
Ing.; arch. Aleš Holý Útvar městského architekta Vedoucí odboru 572 525 240
Hana Homolková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 575
David Horák Místní komise Jarošov  
Josef Horák Komise sportovní  
Ing. Darina Horká
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 861
Mgr. Jaroslav Hráček Městská policie strážník
Miroslava Hráčková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 782
Mgr. Jakub Hradil
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 143
Libuše Hradilová Útvar městského architekta Referentka 572 525 242
RNDr. Věra Hriceňáková
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 309
Eva Hrušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 579
Ing. Josef Hříbek
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Vedoucí oddělení 572 525 620
Mgr. Pavel Hubáček
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Referent 572 525 241
Alexandra Hubáčková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 802
Ing. Jana Hubená Komise životního prostředí  
Mgr. Michaela Hubíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 762
Mgr. Martin Hudec
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Komise architektury a regenerace MPZ
Referent 572 525 147
Veronika Hurábová Místní komise Sady  
Alexandr Chmelař
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 378
Jana Chrástková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 555
Ing. Radek Chybík Odbor správy majetku města Vedoucí odboru 572 525 370
Ing. Lenka Chytilová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Referentka 572 525 553
Adéla Ilenčíková Místní komise Míkovice  
Ing. Bc. Ondřej Jagoš Útvar interního auditu Referent 572 525 181
Pavlína Jagošová Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Komise architektury a regenerace MPZ
Zastupitelstvo města
Členka RM
Vojtěch Jahoda Komise cestovního ruchu a prezentace města  
Dušan Jakšík Místní komise Jarošov
KKUH
 
Roman Janál Komise sportovní
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Ing. Tomáš Janča Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Finanční výbor
 
Ladislav Jančář Městská policie strážník
Mgr. Radovan Jančář Zastupitelstvo města
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Lucie Janečková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 380
Václav Janík Finanční výbor  
Ing. Bohumil Janík Finanční výbor
Místní komise Sady
 
Robert Janík Komise pro dopravu  
Michaela Janíková Odbor správy majetku města Referentka 572 525 371
Milada Jankových Místní komise Mařatice  
Ing. Miroslav Jánošík
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 389
Adam Jašek Komise pro rozvoj města a strategické plánování  
Bc. Andrea Jašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 792
MUDr. Jiří Jeřábek Místní komise Sady
Komise pro dopravu
 
Ing. Jaroslav Ježo Městská policie manažer prevence kriminality 572 525 502
Ing. Dalibor Jirásek Komise sociální a zdravotní  
Marcela Jurásková Místní komise Míkovice  
Dušan Jurčík Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Komise finanční
 
MUDr. Pavel Kacr, MBA Zastupitelstvo města
Místní komise Vésky
Komise sociální a zdravotní
 
Matěj Kadlčík Místní komise Vésky  
Ing. Radka Kaňovská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 856
Patrik Kaňovský Místní komise Jarošov  
Ing. Tomáš Kaplan Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ing. Roman Kapusta
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referent 572 525 210
Ing. Libor Karásek Komise finanční
EDUHA
 
PhDr. Petra Karlíková Odbor sociálních služeb Vedoucí odboru 572 525 770
MUDr. Ivan Karpeles Zastupitelstvo města
Místní komise Mařatice
 
Mgr. Petra Kašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 799
Jan Kedroň Místní komise Jarošov  
Marcela Keňová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 127
Lenka Khazaalová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 654
Vladislav Kieryk Komise pro bydlení  
MUDr. Jaroslav Knot Komise architektury a regenerace MPZ  
Růžena Knotová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 158
Bc. Martina Kocábová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 768
Karel Kocourek Místní komise Míkovice  
Ing. Markéta Kočendová
Právní odbor
Oddělení právní
Referentka 572 525 308
Bc. Zuzana Kočí
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 390
Bc. Kateřina Kodrlová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 819
Martin Kokavec Městská policie strážník
Bedřich Kolář Městská policie strážník
Jana Kolářová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 139
Andrea Kolářová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 643
Lubor Komárek Komise sportovní  
Bc. Klára Konečná
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 575
Bc. Kristýna Kopečková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 560
Petr Kopunec Městská policie strážník
Ing. Klára Korvasová Útvar kanceláře starosty Referentka 572 525 133
JUDr. Irena Korvasová Čánská Komise pro bydlení  
Ing. Ivo Kotásek Komise životního prostředí
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Lenka Kotrlová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 156
Ing. Jana Kozelková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Vedoucí oddělení 572 525 118
Vlastimil Kozlík Městská policie strážník
Karel Krajča Komise pro bydlení  
Adéla Krajčová Komise životního prostředí  
Ing. Petr Králík Finanční výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Mgr. Jana Králíková Komise životního prostředí
Komise pro dopravu
 
Kamil Krátký
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referent 572 525 136
Bc. Marta Kratochvílová, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 788
Ing. Jan Krčma, Ph.D.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Vedoucí oddělení 572 525 840
Vladimír Krčma Městská policie strážník
Ing. Pavel Kroča Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Bc. Vladimír Kromsián Komise sportovní  
Ing. Petra Křiváčková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Vedoucí oddělení 572 525 603
Bc. Leona Křižková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 117
Petr Kubík Městská policie strážník
Jan Kuliha Městská policie strážník
Bc. Jana Kuncová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 565
Ing. Ivana Kunčíková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 246
Rudolf Kuriál Městská policie strážník
Ing. Lumír Lacka Útvar kanceláře starosty Referent 572 525 125
Ing. Petr Lapčík Místní komise Mařatice
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ivana Latýnová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 774
Mgr. Marie Leitgebová Komise pro bydlení  
Pavla Lichá
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 573
Jitka Lopatová
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 601
Kateřina Lučková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Vedoucí oddělení 572 525 813
Mgr. Radomíra Lukášová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 773
Ing. Pavel Macenauer
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 384
Věra Máčalová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 815
Lubomír Magdálek Komise pro bydlení  
Mgr.A. Antonín Mach Zastupitelstvo města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Lukáš Mácha
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 142
Antonín Macháček Komise pro bydlení  
Bc. Andrea Machálková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 818
Bc. Hana Machalová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 794
Kamila Machová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Vedoucí oddělení 572 525 647
Mgr. Petr Malenovský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 563
DiS Jakub Malina Městská policie strážník
Mgr. Marcela Malůšová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 769
Bc. Denisa Maňáková, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 761
Zdeněk Maňásek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 385
Tereza Manová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 226
Josef Mareček, dipl. um. Komise cestovního ruchu a prezentace města  
Ing. Martina Marečková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 607
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Vedoucí oddělení 572 525 214
Jitka Martínková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 810
Ivana Martišková Místní komise Vésky  
Mgr. Marie Martykánová Místní komise Štěpnice  
Ing. Ivan Mařák Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Marie Mařáková Místní komise Míkovice  
Magda Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 574
Michaela Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 814
JUDr. Nikola Mazáčová
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 310
Mgr. Aleš Mazúrek Komise sportovní  
Mgr. Hana Mazurková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 558
Josef Medek Místní komise Sady  
Mgr. Martina Mertová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 786
Ing. Bc. Renata Měsíčková Komise sociální a zdravotní  
Ing. Jolana Mikulášková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 377
Věra Mikulková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 249
Mgr. Aneta Mikušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 567
Mgr. Michal Milo
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Vedoucí oddělení 572 525 817
Bc. Lenka Miškaříková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 790
Ing. Radek Miškeřík Komise pro rozvoj města a strategické plánování  
Ing. Veronika Mlčúchová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 644
Petra Močičková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 591
Ing. Vladimír Moštěk Ekonomický odbor Vedoucí odboru 572 525 200
Ing. Iva Mošťková
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Vedoucí oddělení 572 525 120
Mgr. Iva Mráčková Komise sportovní  
Ondřej Mráz Místní komise Mařatice  
Ing. Albert Mrázek Kontrolní výbor  
MgA. Radmila Mrázová Komise pro bydlení
Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Ing. Ferdinand Mrkvan
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Vedoucí oddělení 572 525 141
Ing. Josef Musil Komise životního prostředí  
Ing. Libor Navrátil
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 578
Hana Němcová Místní komise Štěpnice  
Ing. Pavla Němečková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 212
Ing. Lenka Němečková, DiS.
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 383
Ing. Karel Nestroj Komise pro dopravu  
Jana Nohalová Odbor sociálních služeb Referentka 572 525 783
Ing. Rostislav Novosad Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Vedoucí odboru 572 525 150
Hana Novotná
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 225
Ing. Pavel Obdržálek Místní komise Míkovice
Komise pro bydlení
 
Mgr. Jan Obšivač, DiS. Komise architektury a regenerace MPZ  
Mgr. Kateřina Odložilíková Komise finanční  
Josef Omelka Kontrolní výbor  
MUDr. David Ondra Zastupitelstvo města  
Marta Ondrová Komise cestovního ruchu a prezentace města  
Ing. Libuše Ondruchová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 116
Ing. Jana Ondřejová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 215
Pavel Ott Městská policie strážník
JUDr. Pavlína Pančochová
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 311
Zdeňka Pastyříková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 379
Jan Pášma Útvar kanceláře starosty Tiskový mluvčí 572 525 123
Bc. Vlastimil Pauřík Městská policie Velitel 572 525 500
Radomír Pavelka Městská policie strážník
Mgr. Tomáš Pavlica, PhD. Komise pro vzdělávání
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Vedoucí oddělení 572 525 552
Mgr. Anna Pavlová, LL.B.
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Referentka 572 525 784
Ing. Zdenka Pecháčková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 650
Pavel Pekárek
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Vedoucí oddělení 572 525 220
Martina Pelechová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 221
Ivana Peprníková
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 272
Ing. Marcela Pešáková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 855
Eva Pešková
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 223
Bc. Ivana Pipalová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 781
Naděžda Píšťková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 303
Petr Plaček Komise sportovní  
Milena Plachá Místní komise Štěpnice  
Ing. Petr Plevák Městská policie strážník
Věra Pochylá Místní komise Mařatice  
Marek Pochylý Komise pro informační a komunikační technologie  
Mgr. Miroslav Polanský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referent 572 525 557
Dalibor Popelka
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referent 572 525 130
Markéta Popelková Finanční výbor
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
Ing. Blanka Pospíšilová Komise sociální a zdravotní  
Hana Pospíšilová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 785
Ing. Zdeněk Procházka Komise finanční  
Mgr. Kateřina Procházková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 798
Ing. Lenka Procházková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 850
Bc. Aneta Procházková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 115
Ing. Jana Procházková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 571
Bc. Renata Prokešová, DiS.
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Referentka 572 525 624
Mgr. Kristýna Prokešová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení organizační
Referentka 572 525 114
Lukáš Prosecký Komise pro informační a komunikační technologie  
Bc. Taťána Pukovcová
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Vedoucí oddělení 572 525 780
Roman Pukovec Komise architektury a regenerace MPZ  
Kamil Pulec Místní komise Rybárny  
Ing. arch. Martina Radochová Útvar městského architekta Referentka 572 525 244
PhDr. Blanka Rašticová Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise architektury a regenerace MPZ
Zastupitelstvo města
Člen RM
Ing. Lucie Remešová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 566
Mgr. Pavel Rochovanský
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Referent 572 525 608
Ing. František Rochovanský Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Zastupitelstvo města
Člen RM
Mgr.Ing. Marek Rybnikář Odbor dopravních a správních agend Vedoucí odboru 572 525 550
Karel Rýdlo
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 387
Bc. Martina Říhová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 791
Vladimír Salčák Komise sportovní  
Eva Salčáková Komise pro vzdělávání  
Ing. Antonín Seďa Finanční výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Radek Seidl Místní komise Rybárny  
Dana Schreierová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 847
Mgr. Helena Schwarczová Místní komise Sady
Komise sociální a zdravotní
 
Ivana Schystalová
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Referentka 572 525 137
Ing. Kateřina Sklenářová Místní komise Rybárny
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 247
Alena Skrášková Místní komise Jarošov  
Pavel Skýba Místní komise Vésky  
Petr Sladký Místní komise Vésky  
Mgr. Martina Slavíková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 304
Ivana Slavíková
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 646
Mgr. Anna Slezáková Místní komise Rybárny  
Ing. Eva Snopková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 381
Mgr.Ing. Michaela Soukeníková Odbor správy majetku města Referentka 572 525 382
Ing. Zuzana Srbecká
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 153
Ing. Jan Srnský
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referent 572 525 851
Jindřich Stašek
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Vedoucí oddělení 572 525 135
Mgr. Veronika Stašková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referent 572 525 766
Ing. Dana Stojnová Odbor kultury, školství a sportu Vedoucí odboru 572 525 600
Vít Straka
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 145
Soňa Straková Ekonomický odbor Referentka 572 525 201
Ing. Bronislava Struhelková Odbor investic Vedoucí odboru 572 525 270
Bc. Jana Strýčková Místní komise Štěpnice  
Pavel Studnička Komise cestovního ruchu a prezentace města  
Veronika Studničková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 577
Vít Sukup Městská policie strážník 572 525 503
Karel Světnička, DiS. Městská policie strážník
Mgr. Jan Svoboda Komise sportovní  
Pavel Svoboda Zastupitelstvo města
Komise pro dopravu
 
Ing. Bc. Antonín Šácha Městská policie operátor
Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA Komise pro rozvoj města a strategické plánování  
Ing. Martin Ševčík
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 250
Petr Ševčík Útvar kanceláře starosty Řidič 572 525 132
Jaroslav Ševčík Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Finanční výbor
 
Sylvie Ševčíková Místní komise Rybárny  
JUDr. Dana Šilhavíková Právní odbor Vedoucí odboru 572 525 300
Ing. Roman Šimeček
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referent 572 525 845
Ing. Mgr. Eva Šimíčková Komise finanční  
Ing. Radomíra Šipková Odbor organizační správy a informatiky Vedoucí odboru 572 525 148
Jiří Škaroupka Městská policie strážník
MgA. Jan Škola Komise architektury a regenerace MPZ  
Petr Škopík
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 572
Milan Škrabal Místní komise Rybárny  
Pavel Škrášek Místní komise Míkovice  
Ing. Alena Šlapanská
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 386
Bc. Andrea Štolfová Komise životního prostředí  
Eva Štulírová Útvar kanceláře starosty Referentka 572 525 104
Ing. Ladislav Šupka Finanční výbor
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
Komise finanční
 
Veronika Šuráňová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 376
Václav Švec Místní komise Sady  
Ing. Jakub Talák
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 279
Ing. Jaroslav Tarcala Komise architektury a regenerace MPZ  
František Tatařík Místní komise Vésky  
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
Oddělení právní
Vedoucí oddělení 572 525 306
Ondřej Tišocký Městská policie strážník
Pavel Tomaštík Městská policie strážník
Ing. Jarmila Tomešková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 846
Edita Tomková
Právní odbor
Oddělení personální a mzdové
Referentka 572 525 301
Richard Trúchly, Dis. Komise architektury a regenerace MPZ  
Marcela Třetinová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 569
Ing. Adéla Tuhá
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Referentka 572 525 122
Vladimíra Turecká
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 806
Ing. Zdeněk Tureček Komise pro dopravu  
Ing. Marcela Uherková
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 278
Mgr. Jitka Ujčíková
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Referentka 572 525 149
RNDr. Pavel Urbančík
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referent 572 525 568
Ing. Jan Uvíra
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Vedoucí oddělení 572 525 274
Ing. Dagmar Vacková Útvar kanceláře starosty Vedoucí odboru 572 525 121
Mgr. Milan Vaculík
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 307
Mgr. Bronislav Vajdík Místní komise Jarošov
Komise sociální a zdravotní
 
Tomáš Vajdík Městská policie strážník
Ing. Milan Valouch Komise životního prostředí  
Mgr. Zuzana Vandame Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise životního prostředí
Zastupitelstvo města
Členka RM
Ing. Marie Vaňková Komise pro dopravu  
Marta Vaňková Místní komise Jarošov  
MUDr. Anton Vaňo Komise sociální a zdravotní  
Jiří Vašica, DiS. Zastupitelstvo města
Komise sportovní
 
Ing. Jaroslav Vávra
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 252
Hana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 807
Jana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 554
Mgr. Kateřina Vávrová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 277
Ing. Lubomír Večeřa Komise finanční