Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Jméno Zařazení Funkce Telefon
Ing. Zdeněk Bača
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 271
Jan Barák  
Komise pro bydlení
 
Mgr. Marie Sára Barlogová Komise sociální a zdravotní
 
 
Ing. Blanka Bartasová Městská policie Ostatní 572 525 507
Mgr. Romana Bartošíková Komise sociální a zdravotní
 
 
Mgr. Šárka Bartošíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Sociální pracovnice 572 525 771
Tomáš Bečica Místní komise Sady
 
 
Tomáš Bednařík Městská policie strážník
Vladimíra Běhávková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 605
Bc. Alexandra Beránková
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 653
Miroslav Berka  
Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
Zdeněk Berka  
Místní komise Sady
 
Ing. František Bezděk  
Komise životního prostředí
 
RNDr. Jaroslav Bičan
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Vedoucí oddělení 572 525 243
Otto Bílek Místní komise Sady
 
 
Miloslava Bistrá Komise pro vzdělávání
 
 
Bc. Jaroslav Bistrý Komise pro dopravu
 
 
Ing. Stanislav Blaha Rada města
Zastupitelstvo města
Starosta 572 525 103
Bc. Magda Blahová
Živnostenský odbor
Oddělení kontrolně-správní
Referentka 572 525 649
Ing. Martina Blahová Útvar interního auditu Referentka 572 525 182
Ing. Michaela Blahová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 388
Ing.; arch. Radka Borunská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 248
Mgr. Josef Botek Tajemník MěÚ Tajemník 572 525 102
Ing. Čestmír Bouda Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Rada města
Místostarosta 572 525 113
PhDr. Milan Brázda  
Místní komise Štěpnice
 
Marcela Brimová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 805
Mgr. Ludmila Briskorinová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 763
Jana Bujáková Komise pro vzdělávání
 
 
Renata Burďáková, DiS.  
Kontrolní výbor
Komise sportovní
 
Zdenka Burdová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka
Ing. Pavel Bureš
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 154
Vojtěch Bureš Komise pro informační a komunikační technologie
 
 
Ing. Bc. Michaela Bušová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 791