Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Jméno Zařazení Funkce Telefon
Ing. Zdeněk Bača
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Referent 572 525 271
Jan Barák  
Komise pro bydlení
 
Mgr. Marie Sára Barlogová  
Komise sociální a zdravotní
 
Ing. Blanka Bartasová Městská policie Ostatní 572 525 507
Mgr. Romana Bartošíková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 785
Tomáš Bednařík Městská policie strážník
Vladimíra Běhávková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 605
Bc. Alexandra Beránková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 573
Bc. Zdeněk Berka  
Místní komise Sady
 
RNDr. Jaroslav Bičan
Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Vedoucí oddělení 572 525 243
Bc. Jaroslav Bistrý  
Komise pro dopravu
 
Ing. Stanislav Blaha Rada města
Zastupitelstvo města
Starosta 572 525 103
Ing. Martina Blahová Útvar interního auditu Referentka 572 525 182
Ing. Michaela Blahová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 388
Bc. Eliška Blahušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 804
Ing.; arch. Radka Borunská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 248
Ing. Pavel Borýsek  
Místní komise Mařatice
 
Ing. Jitka Botková  
Místní komise Míkovice
 
Ing. Čestmír Bouda Zastupitelstvo města
Komise pro nakládání s majetkem města
Rada města
Místostarosta 572 525 113
Jan Bráblík  
Místní komise Východ
 
PhDr. Milan Brázda  
Místní komise Štěpnice
 
Marcela Brimová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 805
Mgr. Ludmila Briskorinová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 763
Jana Bujáková  
Komise pro vzdělávání
 
Bc. Valerie Buráňová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 792
Mgr. Edita Buršík Jinková  
Místní komise Rybárny
 
Ing. Bc. Michaela Bušová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 791