Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Jméno Zařazení Funkce Telefon
Ing. Pavel Macenauer
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 384
Věra Máčalová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 815
Lubomír Magdálek  
Komise pro bydlení
 
Mgr.A. Antonín Mach Zastupitelstvo města
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise architektury a regenerace MPZ
 
Lukáš Mácha
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 142
Antonín Macháček  
Komise pro bydlení
 
Mgr. Petr Machala  
Komise pro vzdělávání
 
Dalibor Machala Kontrolní výbor
Komise pro dopravu
 
 
Bc. Andrea Machálková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 818
Kamila Machová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Vedoucí oddělení 572 525 647
Mgr. Petr Malenovský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 563
DiS Jakub Malina Městská policie strážník
Mgr. Marcela Malůšová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 769
Bc. Denisa Maňáková, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 761
Zdeněk Maňásek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 385
Tereza Manová
Ekonomický odbor
Oddělení účetnictví a evidence majetku
Referentka 572 525 226
Josef Mareček, dipl. um. Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
 
Ing. Martina Marečková
Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Referentka 572 525 607
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Vedoucí oddělení 572 525 214
Jitka Martínková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 810
Ivana Martišková Místní komise Vésky
 
 
Mgr. Marie Martykánová  
Místní komise Štěpnice
 
Ing. Ivan Mařák Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Marie Mařáková Místní komise Míkovice
 
 
Michaela Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 814
Magda Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 574
JUDr. Nikola Mazáčová
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 310
Mgr. Aleš Mazúrek Komise sportovní
 
 
Mgr. Hana Mazurková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 558
Josef Medek Místní komise Sady
 
 
Mgr. Martina Mertová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 786
Ing. Bc. Renata Měsíčková Komise sociální a zdravotní
 
 
Ing. Jolana Mikulášková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 377
Ing. Soňa Mikulincová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Referentka 572 525 378
Věra Mikulková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 249
Mgr. Aneta Mikušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 567
Mgr. Michal Milo
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Vedoucí oddělení 572 525 817
Bc. Lenka Miškaříková
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 790
Ing. Radek Miškeřík Komise pro rozvoj města a strategické plánování
 
 
Ing. Veronika Mlčúchová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Referentka 572 525 644
Ing. Vladimír Moštěk Ekonomický odbor Vedoucí odboru 572 525 200
Ing. Iva Mošťková
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Vedoucí oddělení 572 525 120
Mgr. Iva Mráčková Komise sportovní
 
 
Ondřej Mráz Místní komise Mařatice
 
 
Ing. Albert Mrázek  
Kontrolní výbor
 
MgA. Radmila Mrázová Komise pro bydlení
Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor
 
Ing. Ferdinand Mrkvan
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Vedoucí oddělení 572 525 141
Ing. Josef Musil  
Komise životního prostředí