Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Jméno Zařazení Funkce Telefon
Mgr. Kristýna Macek
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 560
Ing. Pavel Macenauer
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 384
Věra Máčalová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 815
Lubomír Magdálek Komise sportovní
 
Komise pro bydlení
 
Lukáš Mácha
Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Informatik 572 525 142
Dalibor Machala Kontrolní výbor
 
Komise pro dopravu
 
Ondřej Machálek  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Bc. Andrea Machálková, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 818
Kamila Machová
Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Vedoucí oddělení 572 525 647
Mgr. Jana Majzlíková  
Komise pro vzdělávání
Místní komise Jarošov
 
Mgr. Petr Malenovský
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 563
DiS Jakub Malina Městská policie strážník
Mgr. Marcela Malůšová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 769
Bc. Denisa Maňáková, DiS.
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 761
Jakub Maňásek  
Komise cestovního ruchu a prezentace města
Komise životního prostředí
 
Bc. Zdeněk Maňásek
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referent 572 525 385
Tereza Manová
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 847
Ing. Martina Marečková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Referentka 572 525 211
Ing. Ivana Martináková
Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Vedoucí oddělení 572 525 214
Jitka Martínková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 810
Mgr. Marie Martykánová  
Místní komise Štěpnice
 
Ing. Ivan Mařák Zastupitelstvo města
Komise pro nakládání s majetkem města
Člen ZM
Marie Mařáková  
Místní komise Míkovice
 
MUDr. Eva Maříková Zastupitelstvo města Členka ZM
Mgr. Ivo Mašát  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Michaela Matoušková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 814
JUDr. Nikola Mazáčová
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 310
Mgr. Hana Mazurková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Referentka 572 525 558
Josef Medek  
Místní komise Sady
 
Mgr. et Mgr. Martina Mertová
Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Referentka 572 525 786
Ing. Bc. Renata Měsíčková
Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Komise sociální a zdravotní
Sociální pracovnice 572 525 771
Ing. Jolana Mikulášková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 377
Mgr. Veronika Mikulcová Odbor správy majetku města Právník 572 525 372
Ing. Soňa Mikulincová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy bytů a budov
Vedoucí oddělení 572 525 375
Věra Mikulková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 249
Mgr. Aneta Mikušová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 567
Helena Minaříková  
Místní komise Jarošov
 
Denisa Mišurcová, DiS.  
Místní komise Jarošov
 
Ing. Ivo Mitáček Zastupitelstvo města Člen ZM
Petra Močičková
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referentka 572 525 574
Kateřina Moravcová, DiS.
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Vedoucí oddělení 572 525 813
Ing. Vladimír Moštěk Ekonomický odbor Vedoucí odboru 572 525 200
Ing. Iva Mošťková
Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Vedoucí oddělení 572 525 120
Ondřej Mráz  
Místní komise Mařatice
Kontrolní výbor
 
Ing. Albert Mrázek  
Komise pro bydlení
Kontrolní výbor
 
MgA. Radmila Mrázová  
Komise pro bydlení