Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Jméno Zařazení Funkce Telefon
Ing. Dagmar Vacková Útvar kanceláře starosty Vedoucí odboru 572 525 121
Mgr. Milan Vaculík
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 307
Mgr. Bronislav Vajdík Místní komise Jarošov
Komise sociální a zdravotní
 
 
Tomáš Vajdík Městská policie strážník
Ing. Tomáš Vala  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Ing. Milan Valouch Komise životního prostředí
 
 
Mgr. Zuzana Vandame Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Komise životního prostředí
Zastupitelstvo města
Členka RM
Marta Vaňková Místní komise Jarošov
 
 
Ing. Marie Vaňková Komise pro dopravu
 
 
MUDr. Anton Vaňo  
Komise sociální a zdravotní
 
Jiří Vašica, DiS. Zastupitelstvo města
Komise sportovní
 
Ing. Jaroslav Vávra
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 252
Hana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 807
Jana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení přestupkových řízení
Referentka 572 525 554
Mgr. Kateřina Vávrová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Referentka 572 525 277
Jiřina Velebová Komise pro vzdělávání
 
 
Martin Vencel Místní komise Mařatice
Komise cestovního ruchu a prezentace města
 
 
Bc. Jitka Víchová, MBA  
Místní komise Štěpnice
Komise pro bydlení
 
Dagmar Vítková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 841
Bronislava Vlachynská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 151
Dagmar Vlčková  
Místní komise Jarošov
 
Ing. Jaroslav Vojtěšek
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 559
Mgr. Miroslava Voltemarová Živnostenský odbor Vedoucí odboru 572 525 645
Ing. Tomáš Vybíral
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Vedoucí oddělení 572 525 374
Jan Vydlák  
Kontrolní výbor
Místní komise Jarošov
 
Ing. Blanka Vyoralová Zastupitelstvo města
Komise finanční
 
Bc. Kristýna Vyplašilová  
Finanční výbor
Místní komise Mařatice