Kontakty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Jiné export PDF
Jméno Zařazení Funkce Telefon
Ing. Dagmar Vacková Útvar kanceláře starosty Vedoucí odboru 572 525 121
Mgr. Milan Vaculík
Právní odbor
Oddělení právní
Právník 572 525 307
Tomáš Vajdík Městská policie strážník
Mgr. Tomáš Vala  
Komise pro informační a komunikační technologie
 
Mgr. Zuzana Vandame Rada města
Komise pro nakládání s majetkem města
Zastupitelstvo města
Členka RM
Marta Vaňková  
Místní komise Jarošov
 
MUDr. Anton Vaňo  
Komise sociální a zdravotní
 
Jiří Vašica, DiS. Komise sportovní
Komise sociální a zdravotní
Kontrolní výbor
Rada města
Zastupitelstvo města
Člen RM
Ing. Jaroslav Vávra
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referent 572 525 252
Zdeněk Vávra  
Místní komise Východ
 
Hana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Referentka 572 525 807
Jana Vávrová
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení dopravních přestupků
Referentka 572 525 554
Mgr. Kateřina Vávrová
Odbor investic
Oddělení veřejných zakázek
Vedoucí oddělení 572 525 277
Jiřina Velebová  
Místní komise Sady
 
Bc. Robert Velecký  
Komise finanční
Místní komise Východ
 
Mgr. Martin Vencel Místní komise Východ
 
Komise pro vzdělávání
 
Mgr. Iva Větříšková
Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Referentka 572 525 386
Stanislava Viceníková  
Místní komise Vésky
 
Dagmar Vítková
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Referentka 572 525 841
Bronislava Vlachynská
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Referentka 572 525 151
Marek Vlachynský  
Místní komise Vésky
 
Radomír Vlk  
Komise sportovní
 
Ing. Jaroslav Vojtěšek
Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Referent 572 525 559
Mgr. Miroslava Voltemarová Živnostenský odbor Vedoucí odboru 572 525 645
Ing. Tomáš Vybíral
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Vedoucí oddělení 572 525 374
Jan Vydlák  
Místní komise Jarošov
Kontrolní výbor
 
Mgr. Veronika Vyoralová
Odbor správy majetku města
Oddělení správy pozemků
Referentka 572 525 381
Ing. Blanka Vyoralová  
Komise finanční
Finanční výbor