Co je nového v Základní škole T. G. Masaryka v Mařaticích?

IMG_9038.JPG Významnou proměnou prošla během letošních letních prázdnin mařatická základní škola. Do letošních oprav obou budov školy město Uherské Hradiště investovalo takřka 20 milionů korun. Výsledkem je nejen vylepšený vzhled budov, ale očekává se také významná úspora energií.

 „Došlo k sanaci a poté k zateplení obvodového zdiva historické budovy, nové budovy a spojovacího krčku. V obou budovách byla vyměněna okna, ve staré budově za dřevěná, v nové budově plastová.   Obě budovy se dočkaly výměny vstupních dveří a do všech učeben byly osazeny rekuperační jednotky,“ vypočítal starosta města Stanislav Blaha opatření vedoucí k budoucím úsporám. Ve škole ale kromě toho proběhla výměna kotlů, zateplení stropu historické budovy a výměna konstrukce střechy nové budovy, u spojovacího krčku je nové celé souvrství ploché střechy. Ve všech shromažďovacích prostorech školy bylo vyměněno osvětlení za úspornější LED technologie.  A konečně v exteriéru areálu školy se došlo na přeložku chodníku spojujícího obě budovy.  Na zateplení a rekuperaci očekává město dotaci z OPŽP ve výši 7,7 milionu korun.

Na příští rok plánuje město Uherské Hradiště modernizaci místní učebny informačních technologií, která bude rozšířena tak, aby každý žák měl své pracovní místo. Samozřejmostí se stane i vybavení novým žákovským nábytkem a především moderní informační technologií.

Slavnostní ukončení investiční akce dne 4. října bylo spojeno se školní akcí Podzim čaruje, při které děti ve třídách s pomocí učitelek a rodičů tvořily nejrůznější artefakty spojené s podzimním obdobím.   

OPZP.jpg

 

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz