Informace úřadu

Město přistaví kontejnery na velkoobjemový odpad

kont.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů. Důrazně žádáme všechny občany, aby i při likvidaci odpadů důsledně dbali všech nařízení a krizových opatření vlády, které byly vydány pro současný nouzový stav.

 

Svoz odpadů o Velikonocích

IMG_4904.JPG Vážení občané, dáváme na vědomí svoz odpadu během velikonočních svátků:

 

Město se chystá opravovat hradby na Dlouhé

IMG_20200220_125735.jpg Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám oznámit započetí prací na obnově části městských hradeb na ulici Dlouhá.

 

Odstávka dodávky elektrické energie - Jarošov

pex.jpg Vážení občané, E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že dne 6. 4. 2020 dojde v části města Jarošov od 7:30 do 13:30 hodin k odstávce dodávky elektrické energie. Důvodem jsou plánované práce na zařízení distribuční soustavy

 

Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Uherské Hradiště

IMG_9223.JPG Vážení občané, rozsah úředních hodin Městského úřadu v Uherském Hradišti pro veřejnost je až do odvolání omezen.

 

Na Hlavní ulici v Míkovicích se bude v dubnu kopat

Poznámka 2020-03-26 192212.png Vážení občané části města Míkovice, od začátku měsíce dubna proběhnou na Hlavní ulici v Míkovicích stavební práce, při kterých se budou pokládat kabely pro rozvody nízkého napětí.

 

Město nabízí 1,3 hektaru pozemků v Jaktářích

Minimálně 20 rodinných domů by mělo vyrůst v lokalitě Jaktáře. Zveřejnění záměru města na převod celkem 13 086 metrů čtverečních ploch schválila dne 9. března 2020 Rada města Uherské Hradiště.

 

Záměr města - pronájem ploch určených k parkování

Město Uherské Hradiště zveřejnilo záměr města na pronájem částí pozemku st. p. č. 622/1 v k.ú. Uherské Hradiště, označených jako parkovací plocha.

 

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

wjgkjeg.jpeg Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje

 

Letní tábor v aquaparku v partnerském Sárváru

84612972_1910356125775778_5422686147262283776_o.jpg Pobytový tábor pro děti od 10 do 15 let v lanovém centru a aquaparku v maďarském Sárváru připravuje na letošek ve spolupráci Domem dětí a mládeže Šikula město Uherské Hradiště. V termínu od 2. do 8. srpna 2020 se děti mohou vyřádit nejen v obou k sobě přiléhajících zábavných parcích, ale vyzkouší si také pádlování na jezerech, aquazorbing, zahrají si třeba bowling, pétanque nebo ping pong. Čekají na ně různé hry i vědecké pokusy, jednoduše program plný zábavy i poučení.

 

Oznámení o záměru města

Převod části pozemku p. č. 1458/1 v k.ú. Uherské Hradiště na Zeleném náměstí.

 

Výstraha

strom.png Vážení občané, na základě varování Českého hydrometeorologického ústavu před velmi silným větrem je, kromě jiného, doporučeno nezdržovat se v blízkosti stromů.

 

Pro řidičák si teď můžete přijít bez rezervace i mimo úřední dny

RPod1912013.JPG Registr řidičů odboru dopravních a správních agend v Uherském Hradišti nabízí občanům novou možnost vyzvednout si vyhotovené řidičské průkazy bez předchozí online rezervace i mimo běžné úřední dny, a to navíc v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 14 hodin.