Informace úřadu

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

řidičský průkaz Dne 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany spouští elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

 

Informace o omezení školních spojů MHD - aktualizováno 6. 5. 2021

IMG_0192.JPG Vážení občané, původní omezení některých tzv. školních spojů na linkách MHD na území města Uherské Hradiště bude od 10. 5. 2021 zrušeno. Věnujte, prosím, pozornost aktualizaci níže.

 

Upozornění na výskyt medvěda v k. ú. obce Mistřice

IMG-20210430-WA0001.jpg Za obcí Mistřice, v lokalitě rybníky Javorovec, zachytily snímky z fotopasti dne 29.4.2021 medvěda. S největší pravděpodobností se jedná o "tuláka", který prochází okolím.

 

Výzva policie ČR

ViewImage.jpg Vážení občané, vzhledem k velkému nárůstu případů vloupání do vozidel za účelem odcizení cenností v nich uskladněných (nářadí, elektronika atd.) na území celého okresu Uherské Hradiště Vás tímto žádáme, abyste si nenechávali cenné věci uskladněné ve vozidlech, zejména přes noc.

 

Začátek prací na II. etapě obnovy městských hradeb v ulici Dlouhá

oprava hradeb.jpg Vážení občané, dovolujeme si vám oznámit započetí prací na II. etapě obnovy části městských hradeb na ulici Dlouhá. Stavební práce budou započaty 5. 5. 2021 a budou probíhat až do konce září. Během prací bude v lokalitě částečně omezena silniční doprava.

 

Anketa k plánování sociálních služeb

olde.jpg Sociální služby jsou nedílnou součástí fungování společnosti, patří sem například domovy pro seniory, azylové domy, pečovatelské služby, odlehčovací služby či poradenství. Město Uherské Hradiště opakovaně vytváří Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Pomozte také vy vytvořit funkční nastavení sociálních služeb a zapojte se do ankety.

 

Upozornění pro obyvatele části města Rybárny

Vážení občané, v týdnu po Velikonocích (od 6. 4. 2021) budou zahájeny přípravné a demoliční práce na domu č.p.53 v ulici Šaňákova v Uherském Hradišti – Rybárnách. Bude zúžen výjezd z této ulice do ulice Zerzavice.

 

Pytlový svoz plastu v roce 2021 - aktualizováno

plast.jpeg Vážení občané, město Uherské Hradiště pokračuje v projektu pytlového svozu plastů v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny (s převahou zástavby rodinnými domy). Jedná se pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu.

 

Kněžpolský les - uzavírka komunikace

Snímek obrazovky 2021-02-24 110631.png Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v termínu od 27. 2. do 6. 3. 2021 bude z důvodu kácení nebezpečných stromů uzavřena jedna z páteřních komunikací.

 

Ve Smetanových sadech se začíná s opravou páteřního chodníku

IMG_20201215_111224.jpg Dne 23. února 2021 budou zahájeny stavební práce na chodníku ve Smetanových sadech, který vede od Kina Mír ke Slovácké búdě a dále k ulici U Stadionu. Žádáme veřejnost o dodržování bezpečnosti a používání okolních chodníků.

 

Infolinka městského úřadu bude nově také pro osoby se sluchovým postižením

thzrjjj.jpeg Městský úřad Uherské Hradiště spouští od pondělí 22. února 2021 službu, která usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům, případně také cizincům. Tato služba je občanům poskytována zdarma.

 

Změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves

IMG-20210204-WA0000.jpg Magistrát města Zlína zveřejnil na své úřední desce Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves.

 

Aktualizace pasportu zeleně - hřbitovy

kostelmaratice.jpg Město zaktualizovalo svůj pasport zeleně. Nově je možné seznámit se se skutečným rozsahem zeleně v prostorech městských hřbitovů Města Uherské Hradiště – v místních částech Mařatice, Míkovice a Sady.

 

Poplatky za odpad v roce 2021

odpady.jpg Vážení občané, předkládáme vám informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu pro rok 2021.

 

Dočasná nedostupnost některých systémů a služeb

IT V sobotu 23. 1. 2021 proběhne na MěÚ Uherské Hradiště výměna IT technologií ochrany perimetru.