Pro spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů

Vážení spotřebitelé, na těchto stránkách budete nacházet rady týkající se reklamací, kvality resp. testů zboží a různých konzultací v oblasti ochrany práv spotřebitele. Jednotlivé články či odkazy budou rozděleny ve složkách dTEST a Sdružení obrany spotřebitelů. 

V současné době převzal aktivity i webové stránky Sdružení obrany spotřebitelů časopis dTest. Informace je možné najít na portálu spotrebitele.dtest.cz.

Ochrana spotřebitele - odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

dTEST

dTEST

 

Sdružení obrany spotřebitelů

Posláním Sdružení obrany spotřebitelů je především obhajoba spotřebitelských práv.

 

Konzultace pro spotřebitele

Vážení občané, oznamujeme Vám, že živnostenský odbor Městského úřadu poskytuje poradenství pro spotřebitele.

 

Související dokumenty:

  • doc Spotřebitelská poradna (doc, 31 KB)
  • pdf Finanční arbitr (pdf, 162 KB)
    Hlavním posláním Kanceláře finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou. § Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi: a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. http://www.finarbitr.cz/cs/
‹‹      5 6 7 8 10