Tiskové zprávy

2016  |  2015

 

U parku Smetanovy sady bude nová zastávka autobusu

zastávka.jpg Další novou zastávku autobusu s přístřeškem pro cestující postaví město Uherské Hradiště na třídě Maršála Malinovského, u Smetanových sadů. Stavět se začne v červenci a hotová bude do konce roku. Vybudování zastávky včetně nového zastávkového zálivu a přeložky stožáru veřejného osvětlení bude stát 3,1 milionu korun.

 

Léto se blíží, město nainstalovalo zařízení k osvěžení kolemjdoucích

DSC00092.JPG Nové mlžné zařízení nabízí osvěžení přímo na centrálním Masarykově náměstí. Konstrukci s tryskami s vodou doplňují mobilní květináče, které vkusně doplňují květinovou výzdobu v jiných částech náměstí.

 

Na zimní údržbě letos město ušetřilo, peníze půjdou na opravy komunikací

IMG_7082.JPG Město Uherské Hradiště za poslední období zimní údržby ušetřilo celkem 1 milion korun. Za úsporou stojí zejména mírný průběh zimy, malý počet zásahů a méně nutného čištění komunikací po zimě. Peníze město využije při pravidelných opravách komunikací.

 

Novela zákona dává městu více pravomocí zatočit s autovraky

vrak.jpeg Město Uherské Hradiště se podobně jako mnohá další města v České republice dlouhodobě potýká s malými pravomocemi při odstraňování autovraků. Dosavadní legislativa nedávala městu dostatečný prostor pro prohlášení auta za vrak a pro jeho odstranění z veřejného prostoru. 30. dubna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městu v této oblasti částečně rozváže ruce. Rozšíří se prostor pro řešení dlouhodobě odstavených vozidel i bez doposud striktně specifikovaných známek autovraku.

 

I letos bude na některých místech ve městě ponechána vysoká tráva

IMG_0019.JPG V loňském roce přistoupilo město Uherské Hradiště k novému způsobu sečení některých zelených ploch ve městě. Na území města byly vytipovány plochy zeleně, na nichž probíhá sečení v lučním režimu. Jedná se o plochy podél ulice Sokolovské, na níž v minulých letech hostovaly cirkusy, park Mařacké u slepého ramene Moravy, dále o lokalitu Jaktáře, plochu mezi sídlištěm Louky a silnicí II/497, plochu mezi železniční tratí a sídlištěm Stará Tenice, případně o takové lokality, kde je počet sečí omezen - například park Za Plotem nebo plocha mezi zimním stadionem a sídlištěm Na Rybníku.

 

Čím se bude topit v teplárně Mařatice? Dozorčí rada zadala studii.

celkový pohled.JPG Další důležitý krok na cestě k rozhodnutí, jaká technologie nahradí spalování uhlí v teplárně Mařatice, udělala 18. března dozorčí rada teplárenské společnosti CTZ s.r.o., jejímiž vlastníky jsou MVV Energie CZ a.s. a město Uherské Hradiště. Ze tří nabídek vybrala zpracovatele studie, který posoudí, jaké palivo nebo palivový mix bude v budoucích desetiletích teplárna využívat k výrobě tepla a elektřiny. Volba padla na Vysoké učení technické v Brně. O úzké spolupráci na výběru nového palivového mixu pro teplárnu se zástupci města a MVV shodli již v loňském roce a memorandum o společném postupu schválilo zastupitelstvo města 16. prosince.

 

Provoz autobusů MHD v Uherském Hradišti od 25. května

IMG_0192.JPG Od 25. května, kdy se do tříd nepovinně vrátí i žáci prvního stupně základních škol, začne na území Zlínského kraje platit standardní jízdní řád v linkových autobusech. Tomu se přizpůsobuje také MHD v Uherském Hradišti, protože dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. má se Zlínským krajem uzavřeny smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

 

Dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

herjwehtrj4.jpeg Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo dne 18. května 2020 dotační program pro podporu podnikatelů, kteří utrpěli ztráty v souvislosti s pandemií koronaviru.

 

Už víme, kdo si letos převezme Cenu Vladimíra Boučka

Poznámka 2020-05-18 131549.jpg Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udělovaná od roku 2005 městem Uherské Hradiště už zná své nositele za letošní rok. V pondělí 18. května zastupitelé města rozhodli, že letos si prestižní cenu odnesou kovář Vítězslav Bobčík z Podolí a Leoš Křižka z Březolup za práci s přírodními pletivy. Čestné uznání pak připadne Josefu Míškovi z Hluku za celoživotní práci v oboru těžká krojová krejčovina - šití krojových součástek.

 

Uvidíme se v létě, řekli organizátoři Letní filmové školy

LFS18_08.jpg Kratší a v menším rozsahu, ale skutečná. Letní filmová škola letos v Uherském Hradišti bude. Uskuteční se od 7. do 12. srpna.

 

Mateřské školy v Uherském Hradišti se otevřou v pondělí 18. května

DSC00080.JPG V pondělí 18. května budou v Uherském Hradišti v souvislosti s rozvolňováním opatření zavedených k prevenci šíření oneocnění COVID-19 opět otevřeny mateřské školy zřizované městem Uherské Hradiště.

 

Rekonstrukce kašny v Bastionu je dokončena

IMG_4587.JPG Město dokončilo rozsáhlou rekonstrukci kašny v parku Bastion. Kašna již degradovala a komplexní oprava byla nutná. Hlavní závadou byl neustálý únik vody skrz vanu kašny. Pohledové obložení kašny bylo zastaralé a povětrnostní vlivy se na něm podepsaly rozkladem materiálu. Nyní již v kašně opět tryská voda a dílo vhodně zkrášluje prostředí parčíku.

 

Restaurování hrobky rodiny Pražákovy

img0762.jpg Město zrestauruje hrobku uherskohradišťské rodiny Pražáků, v níž je pohřben i významný moravský politik Alois Pražák. Zrestaurování významného hrobu s monumentálním náhrobkem si vyžádá částku takřka 2,7 milionu korun.

 

Nový Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti

IMG_4581.JPG Město Uherské Hradiště vydá 1. června nový ceník parkování. Důvodem je zejména úprava regulace statické dopravy na parkovištích s parkovacím závorovým systémem ve III. parkovací zóně pro držitele abonentních karet. Ti budou nově moci parkovat na kterémkoliv ze 3 parkovišť – ČD jih, ČD sever a Na Stavidle.

 

Pokračuje modernizace učeben základních škol, na řadě je ZŠ Sportovní

ZŠ Sportovní.JPG Základní škola Sportovní se o prázdninách dočká modernizace učebny cizích jazyků, přírodovědné učebny a dvou sociálních zařízení pro imobilní žáky. Vloni byly zmodernizovány učebny v základních školách v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích.