Ukončené

Zateplení tělocvičny při ZŠ UNESCO

Největší škola ve městě se dočkala další modernizace.

 

Modernizace MŠ v Jarošově

Nové podoby se dočkala mateřská škola v Jarošově. Za podpory EU zde byly realizovány úspory energií a dále dochází k úpravě a modernizaci její zahrady.

 

Revitalizace sídliště Na Rybníku

V roce 2014 se nové podoby veřejných prostranství dočkali obyvatelé a návštěvníci sídliště Na Rybníku, a to díky realizaci projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

 

Modernizace přírodovědných učeben základních škol

Žáci čtyř základních škol se od nového školního roku mohou těšit na výuku přírodovědných předmětů v novém stylu.

 

Rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese II.

Město Uherské Hradiště dokončuje za podpory fondů EU druhou etapu rekonstrukce cyklostezky procházející Kunovským lesem.

 

Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Uherské Hradiště bude realizovat další významný projekt s podporou fondů EU.

 

IPRM - Revitalizace sídliště Tůně, Malinovského a náměstí Republiky

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) byly v roce 2012 realizovány dva projekty revitalizace veřejných prostranství – sídliště Tůně a sídliště Malinovského včetně náměstí Republiky.

 

Revitalizace hřiště na ulici Šafaříkova

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště bylo za podpory fondů EU kompletně zrekonstruováno sportovní hřiště na Šafaříkově ulici. Po Zeleném náměstí a Městském parku Za Plotem se jedná se o třetí projekt veřejného prostranství, který byl v této zóně úspěšně dokončen.

 

Zavodňování Kněžpolského lesa

Město Uherské Hradiště úspěšně dokončilo další projekt za podpory fondů EU, tentokrát z Operačního programu Životní prostředí.

 

Revitalizace ulice Verbířská

Fondy Evropské unie podpořily další významnou stavbu v areálu bývalých kasáren.

 

Slovácké centrum kultury a tradic

Uherské Hradiště se může pyšnit zrekonstruovanou barokní památkou, která výrazně rozšíří spektrum možností trávení volného času jak pro obyvatele města, tak i jeho návštěvníky.

 

Městské kulturní centrum Hvězda

V červenci 2011 bylo znovuotevřeno kino Hvězda, které za podpory fondů EU prošlo výraznou rekonstrukcí.

 

Regenerace bytového domu č.p. 879 – 880

Ve městě byl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města podpořen další projekt.

 

Zelené náměstí a Městský park Za Plotem

V rámci postupné konverze areálu bývalých kasáren byly koncem srpna letošního roku dokončeny další dva projekty – Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti a Revitalizace Zeleného náměstí.

 

Úspory energií v budovách města - ZŠ Sportovní a Klub kultury

Město Uherské Hradiště úspěšně zakončilo investiční akci podpořenou z fondů EU zaměřenou na úspory energií ve veřejných budovách.