Videogalerie

Město čeká nový informační systém

Výstřižek1.PNG Uherské Hradiště plánuje rozšíření a obnovení systému rozcestníků, tabulek a map pro lepší orientaci návštěvníků města. Stávající bude nahrazen nadčasovým a funkčním. Nyní čekáme na návrhy designérů a výtvarníků, abychom zvolili to nejlepší řešení s cílem zachovat stávající atmosféru a historičnost města.

 

Vítejte v Uherském Hradišti

vitejte v UH.jpg Prohlédněte si unikátní videospoty o Uherském Hradišti plné atraktivních míst a památek. Čeká na vás pouť za krásami města Uherského Hradiště. Můžete si z klidu domova prohlédnout výjimečná místa a získat užitečné informace. Věříme, že se vám bude prohlídka líbit a bude inspirovat všechny, aby se zašli na zajímavá místa našeho města podívat i osobně.

 

Motivační spot na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Motivační spot na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště Jedná se o motivační spot na podporu a především zpopularizování problematiky třídění odpadů mezi občany města i širokou veřejností. Jelikož je dlouhodobým cílem zvyšovat množství vytříděného odpadu ve městech a regionech, a to z důvodu minimalizování vývozu komunálního odpadu na skládky, je předmětný krátký film výborným návodem, jak jednotlivé odpady třídit, kam vytříděný odpad odkládat a především v jakém stavu.