Základní umělecká škola se vrátila do opraveného domu na Mariánském náměstí

IMG_8066.JPG Do takřka 130 let starého domu na Mariánském náměstí s č. p. 125, ve kterém sídlí uherskohradišťská Základní umělecká škola, se po roce a čtvrt vrátil život a znovu tady ze všech koutů zní hudba. Budova v novorenesančním stylu prodělala komplexní obnovu a opět slouží dětem, které se v jedné z největších základních uměleckých škol vydávají na cestu do tajů umění. Slavnostního otevření se ZUŠka dočkala v neděli 16. září 2018.

Rekonstrukce sídla Základní umělecké školy Uherské Hradiště začala 3. května 2017.  Rozsah prací byl obrovský, protože budova se již nacházela ve značně nevyhovujícím technickém stavu.

„Také proto trvala rekonstrukce budovy více než rok a vyžádala si náklady přesahující 60 milionů korun,“ vyjádřil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. „Stav budovy Základní umělecké školy byl pro město dlouhodobě obrovským břemenem. Na konci roku 2016 jsme se rozhodli dále nečekat a prosadit opravy ZUŠky z vlastních zdrojů a já jsem rád, že mimořádně náročná a zdlouhavá cesta k rekonstrukci dospěla do svého úspěšného cíle. Zlínský kraj nám přispěl 8 miliony korun,“ vzpomněl starosta.     

Při realizaci díla bylo nutno nejprve odstranit veškeré dožilé části, byla provedena např. demolice dvorních staveb, odstranění pavlačí a dalších nevhodných novodobých konstrukcí. Byla provedena statická stabilizace a celkové zpevnění budovy, stropů, stěn, sanace vlhkosti a úprava sklepních prostor. Postupně byly odhalovány další a další konstrukce, které musely být pro svůj nevyhovující stav upraveny či zcela nahrazeny i nad rámec původního předpokladu. Památkově hodnotné části budovy, zejména fasáda, vnitřní schodiště a dřevěné konstrukce stávajících dveří si vyžádaly restaurátorský zásah. Nelze opomenout, že při realizaci díla byl proveden rovněž archeologický výzkum ve sklepních prostorách.

Zásadních změn doznala vnitřní uspořádání budovy právě dle potřeb a požadavků Základní umělecké školy. Po provedení těchto prací mohla být zahájena instalace nových konstrukcí, nové příčky, stropy i  podlahy, omítky, podhledy atd. Kompletně nové jsou veškeré instalace v budově. Nová je také střecha včetně krovu, půdní prostory jsou nově připraveny pro budoucí další využití výtvarných oborů. Celou budovy doplňuje atrium, kde vznikl příjemný prostor, který umožní např. letní produkci.

„Při stavbě nezůstal kámen na kameni, bylo to skutečně velmi náročné. V rámci realizace jsme se snažili o očistění od novodobých nánosů a tím o přiblížení se k původní podobě budovy,“ popsal opravy starosta Blaha.

V budově budou působit všechny hudební obory Základní umělecké školy. Jsou zde prostory pro individuální i skupinovou výuku hudebních nástrojů, zkušební sál a koncertní sál. V úterý a ve středu se zde později bude vyučovat také taneční obor, který najde své zázemí ve zkušebním sále (jinak taneční, ale i literárně dramatický a výtvarný obor zůstávají v budově bývalé OVS). Jednotlivé učebny jsou připraveny pro výuku konkrétních nástrojů včetně řešení speciální prostorové akustiky.

Dům čp. 125 na Mariánském náměstí, který využívá Základní umělecké škola, byl vystavěn v roce 1890 na místě staršího barokního domu s vjezdovou bránou. Jedná se o novorenesanční stavbu z období historizmu konce 19. století dotvářející prostor historického náměstí. Vlastníkem historické budovy, ve které umělecká škola sídlí, je město Uherské Hradiště, zřizovatelem umělecké školy je Zlínský kraj. V roce 2003 a 2004 město ve dvou etapách zajistilo nákladem 2 miliony korun výměnu oken, která byla v havarijním stavu. V roce 2005 město nákladem 2,5 milionu kompletně zrekonstruovalo střechu. Investiční záměr rekonstrukce ZUŠ vznikl již v roce 1996, přesto se až do letošního roku z různých příčin budovu nepodařilo komplexně opravit.

Z historie umělecké školy v Uherském Hradišti

K vzdělávacím institucím, které město Uherské Hradiště vydržovalo ve čtyřicátých létech 20. století, patřila i hudební škola. V našem městě byla zřízena v roce 1939 jako pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně, na níž se začalo s výukou klavíru a houslí. Z původních 57 zapsaných žáků vzrostl brzy počet na 117 a neustále se zvyšoval. Proto došlo k 1. září 1943 k osamostatnění pobočky a vzniku Městské hudební školy v Uherském Hradišti. Škola v následujícím školním roce měla 223 žáků a pět učitelů, vyučovalo se klavíru, houslím, zpěvu a hudební nauce.

První učebny se nacházely v Hradební ulici čp. 201, ale po krátké době se hudební škola natrvalo usadila v několika místnostech domu čp. 125 na Mariánském náměstí. Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav, jehož existenci pak v roce 1951 ukončilo všeobecné zestátnění městských hudebních škol a ústavů, které dostaly jednotný název hudební škola. Veškeré náklady po stránce materiální a finanční převzal stát, učilo se podle jednotných osnov a délka studia byla přesně určena.

Podle školského zákona z roku 1960 se název školy opět změnil, a to k 1. září 1961 na Lidovou školu umění Uherské Hradiště. Tyto tzv. „lidušky“ znamenaly velký průlom v dosavadním hudebním školství, neboť byly ustaveny jako školy čtyř oborové a ke stěžejnímu oboru hudebnímu přibyly ještě obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Jejich zavádění sice provázely potíže, ale celá změna proběhla v Uherském Hradišti nakonec úspěšně během dvou let 1964 až 1966.

V roce 1990 byly všechny lidové školy přejmenovány na základní umělecké školy. Vznik současné Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 125 nebyla ovšem pouhá organizační změna, ale školy pod tímto názvem byly zařazeny do sítě základního uměleckého vzdělávání. Výsledky své práce škola vždy úspěšně prezentovala na svých koncertech, výstavách a společenských akcích. V roce 1990 měla škola 1 032 žáků a 35 učitelů a zvyšující se zájem o výuku v ZUŠ Uherské Hradiště si vyžádal vznik poboček ve Starém Městě (1992), v Kunovicích (1993) a v Buchlovicích a v Polešovicích (2007). Bohužel havarijní stav budovy ZUŠ na Mariánském náměstí si vyžádal uzavření objektu v roce 2015 a přestěhování školy do provizorních prostor, hudební výuka probíhala na sídlišti Mojmír, Revoluční 747 (objekt střední odborné školy), ostatní obory na Tyršově nám. 363 a Masarykově nám. 36.

Seznam ředitelů Hudební školy, Lidové školy umění a Základní umělecké školy v Uherském Hradišti

Josef Jírů                            1943 – 1945

František Vávrů                  1945 – 1973

Petr Křivák                         1973 – 1987

Stanislav Nosek                 1987 – 1988

Judita Kučerová                 1988 – 1990

Libor Buchta                      1990 – 1992

Stanislav Nemrava            1992 – 2018

Jiří Pospíchal                     2018

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz

Rekonstrukce budovy ZUŠ