Žákům ZŠ Za Alejí začaly sloužit nově opravené učebny

IMG_8924.JPG V nové učebně zeměpisu, přírodopisu, kmenové učebně Montessori a v žákovské kuchyňce se už začali učit žáci Základní školy Za Alejí. V letošním roce se modernizace učeben týká ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, v příštím roce přijdou na řadu základní školy na Větrné, v Mařaticích a v Jarošově. Celkové náklady na modernizaci učeben v ZŠ Za Alejí činily 7,8 milionu korun.

Ve zmíněných učebnách v Základní škole Za Alejí byly kompletně vyměněny podlahové krytiny, umyvadla a obklady kolem nich a místnosti byly nově vymalovány.  V učebnách byl proveden kazetový podhled s akustickým útlumem a provedena rekonstrukce osvětlení - do podhledu byla vsazena nová LED svítidla. Projekt zahrnoval nákup vybavení pro učebny, tak aby splňovaly požadavky moderní výuky, hygienické normy a vytvářel příjemné prostředí motivující žáky ke studiu. Učebny vybaveny novým mobiliářem – multimediální katedrou s počítačem, žákovskými lavicemi a židlemi a novým technickým vybavením – interaktivní tabulí, videodataprojektorem, počítači a zatemněním.  V kuchyňce jsou nové kuchyňské linky se sklokeramickými deskami, sporáky, lednice, myčka nádobí i pračka, v další části učebny jsou stoly se židlemi a bílá keramická tabule. Škola se však dočkala také zahradních úprav a mobiliáře. Úpravy venkovního prostranství v areálu školy spočívaly v rozšíření a předláždění přístupového prostoru a doplnění o betonové sedáky.

"Cílem projektu byla modernizace odborných učeben a vybudování nové kmenové učebny tak, aby investice vedla ke zlepšení výuky ve škole. Stejně jako všichni rodiče si také my přejeme, aby se děti vzdělávaly v čistých, moderních a špičkově vybavených prostorách,“ prohlásil starosta města Stanislav Blaha.

Starostova slova potvrdil také ředitel ZŠ Za Alejí Vratislav Brokl: „Kromě opravených tříd máme školu kompletně nově zasíťovanou internetem, a to s nejpřísnějšími bezpečnostními limity. Navíc máme nově vybavenou učebnu informatiky moderními počítači, což bylo hrazeno z darů a vlastních prostředků, a také dvě nová oddělení školní družiny,“ vypočítal.  

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz