Monitoring a vyhodnocování

Monitorování je proces systematického sběru informací o finanční a technické realizaci komunitního plánu.

Monitoring komunitního plánu

Cílem tohoto sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení účinnosti plánu a jeho složek z hlediska dosažení cílů v nich stanovených. Sběr dat probíhá během realizace celého plánu.

 

Projektové záměry v 1. Komunitním plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti jsou rozděleny podle plánovaného období realizace a připravenosti projektového záměru na tzv. Akční plán (realizace v letech 2008 – 2009) a na tzv. Zásobník projektů (realizace v letech 2010 – 2012). 

Aktualizace komunitního plánu

Pravidelná aktualizace komunitního plánu umožní jeho přizpůsobení se novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude probíhat jednou za 3 roky v těchto krocích:

  • aktualizace sociálně demografické analýzy,
  • stanovení cílů opatření pro další období,
  • dopracování podrobných analýz pro jednotlivé opatření,
  • návrh opatření a projektů.