Možnost nahlášení výpadku veřejného osvětlení

Z důvodu zajištění maximální funkčnosti veřejného osvětlení v ulicích města bylo přistoupeno k možnosti aktuálního řešení poruchy veřejného osvětlení. Poruchu mohou občané oznámit prostřednictvím aplikace „Zlepši své město“. Odkaz na aplikaci naleznete také na www.mesto-uh.cz. Při hlášení konkrétního nesvítícího svítidla uveďte prosím číslo sloupu (xx/xx/xx/xx), které se nachází na plechovém štítku přímo na sloupu veřejného osvětlení. Usnadní to identifikaci a následnou opravu konkrétního svítidla. 

Případné akutní závady přímo ohrožující život či majetek (např. poškození stožáru silným větrem, kdy hrozí pád svítidla nebo celého stožáru) oznamte prosím obratem telefonicky na Městskou policii Uherské Hradiště tel. 572 525 501 případně na linku 112. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeněk Maňásek

T: 572 525 385
M: 721 654 467
E: Zdenek.Manasek@mesto-uh_cz