Muzeum vystaví unikátní záběry z povodní 1997

10_Rozum_Benátky v Prostřední ul.jpg Letošní 20. výročí katastrofální povodně v roce 1997 se stalo příležitostí k ohlédnutí za historií povodní v Uherském Hradišti. Slovácké muzeum získalo od obyvatel více než 2 600 barevných i černobílých fotografií a 27 videozáznamů. Historickou událost, která podstatně změnila život v Uherském Hradišti, si návštěvníci budou moci prohlédnout na 450 digitálních fotografií ve dvou infokioscích a dalších 80 bude spolu se sestřihem nejzajímavějších videoreportáží součástí výstavy. Expozice je pořádána ve spolupráci s městem Uherské Hradiště. Potrvá od 21. 9. do 29. 10. 2017.

Město Uherské Hradiště a jeho okolí bylo ve 20. století zaplaveno několikrát, jak dokumentují historické fotografie z let 1910, 1919, 1926 a 1930. Červencové záplavy v roce 1997 však byly nejničivější.

„Den po dni se vracíme k jejich průběhu, a to nejen slovně, ale především obrazem. Měli jsme spoustu fotografií v archivu muzea, ale za mimořádně cenné považujeme videozáznamy a fotografie získané sběrem od obyvatel, kteří aktivně zareagovali na naši výzvu,“ vyzdvihl místostarosta a ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec. Veřejnost oslovilo Slovácké muzeum v únoru letošního roku, pozitivně zareagovalo celkem 72 obyvatel Uherského Hradiště, ale i okolních obcí a měst. „Získané dokumenty mají vysokou historickou, dokumentární a morální hodnotu. Postupně je zpracujeme a zařadíme do fotoarchivu Slováckého muzea,“ dodal Frolec.

Výstava Povodně v Uherském Hradišti přináší také vhled do hluboké historie. Dobové historické prameny a fotografie připomenou, že vzhledem ke své poloze bylo město sužováno záplavami i v dávné minulosti. 

„Už listiny z 14. a první poloviny 15. století nastiňují, že městskou hradbu nepoškozovaly jen nepřátelské útoky, ale s vysokou pravděpodobností také řeka Morava. První konkrétnější zpráva o povodních pochází z roku 1469, kdy uherský král Matyáš Korvín vtrhl se svým vojskem na Moravu a oblehl město,“ připomenula historička Blanka Rašticová. „Doboví kronikáři zaznamenávali jen ty nejvýznamnější a nejničivější záplavy, zprávy o nich pocházejí z 16. až 18. století,“ dodala. Nejničivější povodně však postihly Uherské Hradiště v novodobé historii - v červnu roku 1997.

Chvalkovský_Marianské náměstí.jpg

„Byla to katastrofa, která měla ve všech směrech naprosto nedozírné následky a která podstatně změnila život ve městě,“ připomněl starosta města Stanislav Blaha.  Celkové škody na území bývalého okresu Uherské Hradiště byly po povodni v roce 1997 vyčísleny na více než 2 miliardy korun. S velkou vodou takového stupně nikdo nepočítal. Protipovodňová opatření byla slabá a lidé nebyli na podobnou situaci připraveni. V současnosti je situace nesrovnatelně lepší.  

„V roce 2014 byla dokončena zásadní I. etapa rozsáhlých protipovodňových opatření, druhá etapa je připravována v úzké spolupráci všech tří měst našeho souměstí a Povodí Moravy. Beze zbytku nebudeme před velkou vodou ochráněni ještě dlouho, nicméně pokud by se povodeň přihnala do města dostala dnes, dá se předpokládat, že město nezpustoší, škody by byly nesrovnatelně menší,“ nechal se slyšet starosta. 

Výstava Povodně v Uherském Hradišti je k vidění v termínu od 21. 9. 2017 – 29. 10. 2017  v Hlavní budově Slováckého muzea.

Kontakt: telefon: 572 556 556

e-mail: info@slovackemuzeum_cz

www: www.slovackemuzeum.cz

foto: Miloš Rozum, Ladislav Chvalkovský

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz