Na dotace schválilo letos město už přes 24 milionů korun

dotace města - sport.jpg Pro první pololetí roku 2023 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem 24, 084 milionů korun. Žádosti o dotace na druhé pololetí budou přijímány v měsících březnu až květnu.

V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí či obnovy historické architektury město Uherské Hradiště v první polovině roku 2023 podpořilo celkem 73 projektů ve výši 2, 489 milionu korun. Rozhodli o tom jak radní města na svých dřívějších schůzích, tak zastupitelé na svém zasedání dne 6. února, přidělování dotací je dle výše jejich objemu v kompetenci obou orgánů města.

 „Město podporou spolků a projektů v nejrůznějších oblastech, kultuře, folkloru, sportu, vzdělávání, deklaruje, že jsou pro město důležité. Všechno to jsou věci, které významně napomáhají pozvedat úroveň života ve městě. Do fondů se snažíme dát maximum toho, co nám rozpočet dovolí, “ vyjádřila se místostarostka města Marcela Čechová.  

Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 6 projektů ve výši 17, 575 milionů korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byl podpořen 1 projekt dotací ve výši 3,8 milionu korun. Celkem se tedy jednalo o částku 24, 084 milionů korun.

V prvním pololetí si podalo žádost 58 spolků, fyzických osob nebo společností, a to na realizaci 80 projektů. Všechny projekty byly z prostředků města plně nebo částečně podpořeny.

Kritériem úspěšnosti nejsou tabulky nebo nějaké statistiky, ale spokojenost a dobrý pocit našich občanů. A k tomu samozřejmě velmi přispívá právě zodpovědná práce a aktivity spolků, organizací i jednotlivých osob. Jejich podporu proto považuji za mimořádně důležitou. O tom, kolik peněz kam poputuje, však není vůbec lehké rozhodnout a uspokojivý konsensus se v této oblasti hledá velmi obtížně,“ shrnul starosta Stanislav Blaha. 

Programy na 2. pololetí budou zveřejněny na úřední desce města od 13. 2., žádosti o dotace budou pak přijímány od 16. března do 15. května 2023.

V loňském roce rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem přes 31 milionu korun.

foto: ilustr., město Uherské Hradiště 

Audio pro média: starosta - Ing.Stanislav Blaha - dotace.mp3, soubor typu mp3, (1,93 MB)

-JP-