Na Hlavní ulici v Míkovicích se bude v dubnu kopat

Poznámka 2020-03-26 192212.png Vážení občané části města Míkovice, od začátku měsíce dubna proběhnou na Hlavní ulici v Míkovicích stavební práce, při kterých se budou pokládat kabely pro rozvody nízkého napětí.

Vzhledem k tomu, že výkopové práce budou probíhat také v místech stávajícího chodníku, bude tento chodník zcela uzavřen. Chodci budou využívat chodník podél druhé strany silnice III/05017. Tam, kde výkop zasahuje do chodníku, na který navazuje přechod pro chodce, bude přes výkop osazena zpevněná plocha, která bude z bezpečnostních důvodů oplocena. V řešeném úseku se nachází zastávka autobusu „Uherské Hradiště, Míkovice, hlavní“. V průběhu prací bude tato zastávka na nezbytně nutnou dobu zrušena a přesunuta před pracovní místo ve směru Kunovice.

Práce proběhnou v termínu od 1. 4. do 30. 4. s tímto harmonogramem:

1. 4. 2020 až 9. 4. 2020 – v těchto dnech proběhne výkop u č.p. 89 a č.p. 120, a dále výkop kolem č.p. 89 až 54 v chodníku.

10. 4. 2020 až 20 .4. 2020 – v tomto období bude realizován výkop u č.p. 48, 124 a 122, a dále výkop v chodníku kolem č.p. 171, 48, 270 a 122.

21. 4. 2020 až 30. 4. 2020 – dojde k přesunu autobusových zastávek a k výkopu u č.p. 50. Dále bude proveden výkop v chodníku kolem č.p.141 a 50.

Míkovice NN.png

Prosíme, abyste bedlivě sledovali dopravní značení a dbali zvýšené opatrnosti v místech výkopu.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

úvodní foto: Mapy Google

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz