Na lavičkách ve městě hraje hudba

IMG_3156.JPG Základní umělecká škola v Uherském Hradišti v poslední době už několikrát dokázala proměnit svůj záměr přenést umění svých učitelů a žáků přímo do ulic města ve skutečnost. Nejnovějším počinem je projekt s názvem „Hudební lavičky“. Za podpory města vznikly v centru města lavičky, které lidem hrají hudbu.

Můžete se jednoduše posadit na lavičku a ze speciální krabičky si nechat přehrát některé skladby z koncertního repertoáru žáků ZUŠky. „Hudební lavičky jsou pouze jedním z kroků, kterými si připomeneme 80 let od založení Základní umělecké školy v Uherském Hradišti. Po celý podzim pak bude k výročí školy probíhat řada koncertů, výstav, tanečních i divadelních představení, které vyvrcholí slavnostním koncertem 20. listopadu v uherskohradišťském Klubu kultury, na němž vystoupí Slovácká filharmonie složená z absolventů, rodičů, žáků a pedagogů ZUŠ,“ přiblížil plány ředitel ZUŠ Jiří Pospíchal. Lavičky se hudbou jsou na Masarykově, Mariánském i Palackého náměstí.

Slavnostní uvedení projektu bylo ve čtvrtek spojeno 12. září spojeno i se zahájením výstavy s názvem "Začínáme", která je nainstalována na Mariánském náměstí. Kromě jednotlivých oborů, historie a současnosti ZUŠ seznámí výstava diváky se slavnými i méně známými absolventy včetně studentů a učitelů, kteří se po studiu do své domovské školy vrátili jako její pedagogové. 

Spolupráce ZUŠ a města Uherské Hradiště je na vysoké úrovni. To ocenil i místostarosta Čestmír Bouda, který byl na vernisáži přítomen. "ZUŠka jde se svým uměním za svým posluchačem a divákem, což je moc dobrý krok. Jsme rádi za každý takový důkaz, že umění a kultura jsou jedním z výsostných znaků Uherského Hradiště," řekl místostarosta.

Z historie umělecké školy v Uherském Hradišti

K vzdělávacím institucím, které město Uherské Hradiště vydržovalo ve čtyřicátých létech 20. století, patřila i hudební škola. V našem městě byla zřízena v roce 1939 jako pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně, na níž se začalo s výukou klavíru a houslí. Z původních 57 zapsaných žáků vzrostl brzy počet na 117 a neustále se zvyšoval. Proto došlo k 1. září 1943 k osamostatnění pobočky a vzniku Městské hudební školy v Uherském Hradišti. Škola v následujícím školním roce měla 223 žáků a pět učitelů, vyučovalo se klavíru, houslím, zpěvu a hudební nauce.

První učebny se nacházely v Hradební ulici čp. 201, ale po krátké době se hudební škola natrvalo usadila v několika místnostech domu čp. 125 na Mariánském náměstí. Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav, jehož existenci pak v roce 1951 ukončilo všeobecné zestátnění městských hudebních škol a ústavů, které dostaly jednotný název hudební škola. Veškeré náklady po stránce materiální a finanční převzal stát, učilo se podle jednotných osnov a délka studia byla přesně určena.

Podle školského zákona z roku 1960 se název školy opět změnil, a to k 1. září 1961 na Lidovou školu umění Uherské Hradiště. Tyto tzv. „lidušky“ znamenaly velký průlom v dosavadním hudebním školství, neboť byly ustaveny jako školy čtyř oborové a ke stěžejnímu oboru hudebnímu přibyly ještě obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Jejich zavádění sice provázely potíže, ale celá změna proběhla v Uherském Hradišti nakonec úspěšně během dvou let 1964 až 1966.

V roce 1990 byly všechny lidové školy přejmenovány na základní umělecké školy. Vznik současné Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 125 nebyla ovšem pouhá organizační změna, ale školy pod tímto názvem byly zařazeny do sítě základního uměleckého vzdělávání. Výsledky své práce škola vždy úspěšně prezentovala na svých koncertech, výstavách a společenských akcích. V roce 1990 měla škola 1 032 žáků a 35 učitelů a zvyšující se zájem o výuku v ZUŠ Uherské Hradiště si vyžádal vznik poboček ve Starém Městě (1992), v Kunovicích (1993) a v Buchlovicích a v Polešovicích (2007). Bohužel havarijní stav budovy ZUŠ na Mariánském náměstí si vyžádal uzavření objektu v roce 2015 a přestěhování školy do provizorních prostor, hudební výuka probíhala na sídlišti Mojmír, Revoluční 747 (objekt střední odborné školy), ostatní obory na Tyršově nám. 363 a Masarykově nám. 36.

Seznam ředitelů Hudební školy, Lidové školy umění a Základní umělecké školy v Uherském Hradišti

Josef Jírů                            1943 – 1945

František Vávrů                  1945 – 1973

Petr Křivák                         1973 – 1987

Stanislav Nosek                 1987 – 1988

Judita Kučerová                 1988 – 1990

Libor Buchta                      1990 – 1992

Stanislav Nemrava            1992 – 2018

Jiří Pospíchal                     2018