Na mařatickém hřbitově opět stojí Památník obětem světových válek

pomník.jpg K 100. výročí vzniku samostatného československého státu byl v prostorech hřbitova v Uherském Hradišti-Mařaticích obnoven památník obětem obou světových válek. Současný památník byl vztyčen jako pietní vzpomínka na všech 162 vojáků, Čechů, Chorvatů, Italů, Maďarů, Němců, Rakušanů, Rumunů, Rusů, Slováků, Srbů a Ukrajinců, pohřbených v letech 1914 –1945 dočasně nebo trvale ve vojenské i civilní části hřbitova.

Na pietním místě se původně nacházel legionářský památník, který byl v roce 1939 zničený nacisty a na jeho místě zůstal jen betonový podstavec. V roce 2014 byl v rámci veřejné zakázky vybrán návrh na nový památník obětem I. a II. světové války. Autorem návrhu je akad. sochař Jindřich Martinák. Vytvoření díla samotného se ujal jeho syn MgA. Tomáš Martinák. V loňském roce město Uherské Hradiště získalo z Ministerstva obrany ČR státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši 231 tisíc korun, město samo přispělo 137 tisíci korun, aby mohl být památník dokončen právě k 100. výročí vzniku republiky. 

Původní vojenský hřbitov byl v Mařaticích založený koncem roku 1918 k pohřbívání vojáků zemřelých v místní záložní nemocnici v době bojů na Slovensku, později také příslušníků uherskohradišťské vojenské posádky. Na konci druhé světové války zde byli pohřbíváni příslušníci německé a maďarské armády. O něco dále byly dočasně uloženy i ostatky rumunských a sovětských vojáků, kteří zemřeli při osvobozování města. Ke zrušení vojenského oddělení hřbitova došlo při úpravách pohřebiště v roce 1970.

Pohřbívání v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích začalo koncem 18. století. První známou osobou, která zde byla pohřbena, byl roku 1796 krajský hejtman František Zikmund Žalkovský z Žalkovic.

V loňském roce se důstojné obnovy dočkaly památníky obou světových válek v Uherském Hradišti-Véskách. Další památníky obětem I. nebo II. světové války se nacházejí na Komenského náměstí (I. sv. válka), na náměstí Míru (II. sv. válka) a v městských částech Mařatice (na hřbitově a u školy), Sady, Jarošov a Míkovice.

pomník2.jpg

PA240754.JPG

 

 

WP_20161104_003.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz