Na Mariánském náměstí jsou nové keřové záhony plné růží a vysazené stromy.

20170630_093841.jpg Město Uherské Hradiště dokončilo projekt, při kterém byla obnovena městská zeleň na Mariánském náměstí. Stará keřová výsadba na Mariánském náměstí pocházela z 80. let minulého století a neodpovídala nárokům na estetické ztvárnění centra města v dnešní době.V rámci projektu došlo k odstranění starých keřů a jejich nahrazení novými výsadbami, včetně doplnění stromů.

IMG_20170630_075643_HDR.JPG

Základ nových výsadeb (mimo výše uvedené výsadby 6 stromů  - jerlínů) tvoří bíle kvetoucí růže, okraje záhonů jsou lemovány stříhanými tisy a levandulemi.  Součástí projektu je také dvouletá následná péče o výsadby po ukončení realizačních prací. Projekt obnovy zeleně na Mariánském náměstí stál 338,6 tisíce korun. Akci město Uherské Hradiště hradí z vlastních prostředků. Realizaci a násednou údržbu má na starosti firma FLORSTYL s.r.o., Kunovice.

Chybějící lavičky jsou dočasně odvezeny k rekonstrukci, na Mariánské náměstí budou vráceny nejpozději do začátku Letní filmové školy.

20170630_093748.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz