Radnice modernizuje svůj orientační a navigační systém

IMG_8815.JPG Jednodušší a snazší orientaci budou mít návštěvníci hlavní budovy městského úřadu na Masarykově náměstí 19. Na radnici se totiž právě dokončuje instalace nového orientačního a navigačního systému. Ten je zpracován v souladu s novým vizuálním stylem města, informační tabulky jsou moderní, přehlednější a esteticky působivější, než ty původní.

Všechny orientační tabule a současné popisky u dveří jednotlivých kanceláří již byly demontovány a staré popisky jsou nahrazovány novými. Zárověň jsou instalovány všechny další prvky systému.

"Nebyly vzácné případy, že po chodbách radnice někdo bezradně bloudil a hledal příslušné úředníky. Věřím, že nové, přehledné a praktické značení těmto případům učiní konec. Tímto způsobem chceme jít také příkladem všem organizacím spjatým s městem, aby byl záměr sjednotit vizuální styl města do podoby, kterou nám určuje Grafický manuál města, co možná nejdříve naplněn," vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Zlepšování komfortu návštěvníků i obyvatel města se zanedlouho promítne také ve veřejném prostoru, již jsme informovali o pořízení nového informačního a navigačního systému města, na jehož vzniku se intenzivně pracuje a který bude instalován ještě v tomto roce.

   

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz