Na tř. M. Malinovského se bude opravovat kanalizace

uzavírka.jpg Vážení občané, v období od 12. 10. 2020 do konce měsíce prosince 2020 bude probíhat akce "Odkanalizování ul. Malinovského". Stavební činnost bude spočívat v opravě stávající kanalizace na třídě Maršála Malinovského s napojením na nově prováděnou kanalizaci v ulici 28. října.

V chodníku podél komunikace I. třídy na třídě Maršála Malinovského bude použita bezvýkopová technologie vložkováním stávající kanalizace v délce 140 metrů, kdy budou v chodníku na začátku, v polovině a na konci úseku vykopány montážní jámy rozměru cca 1,5 x 1,5 metru, z kterých budou probíhat práce na vložkování kanalizace.

Chodník bude po dobu realizace pro ostatní veřejnost uzavřen.  

Majitelům nemovitostí dotčených stavbou bude umožněn bezpečný přístup.

V ulici 28. října budou práce probíhat ve stávajícím chodníku otevřeným výkopem a pokládkou nového kanalizačního potrubí v délce cca 56 m. Majitelům bude umožněn příjezd ke svým nemovitostem.

Pro ostatní dopravu bude konec ulice v délce cca 56 m uzavřen.

Svoz komunálního odpadu bude řešen operativně dle aktuálního stavu rozestavěnosti stavby

Žádáme Vás touto formou o strpění zvýšeného hluku, prachu a nezbytných bezpečnostních a dopravních opatření, která v souvislosti s touto akcí vzniknou.

Děkujeme za trpělivost a shovívavost.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Marcela Uherková

T: 572 525 278
M: 606 318 863
E: Marcela.Uherkova@mesto-uh_cz