Na zimní údržbě letos město ušetřilo, peníze půjdou na opravy komunikací

IMG_7082.JPG Město Uherské Hradiště za poslední období zimní údržby ušetřilo celkem 1 milion korun. Za úsporou stojí zejména mírný průběh zimy, malý počet zásahů a méně nutného čištění komunikací po zimě. Peníze město využije při pravidelných opravách komunikací.

Z hlediska klimatických podmínek, počtu zásahů zimní údržby a zejména nákladů hodnotí město uplynulé zimní období v dlouhodobém srovnání jako podprůměrné.

„Zatímco za stejné období jsme před rokem vydali více než 3,5 milionu korun, letos to bylo pouze 1,7 milionu. Například drti na posypy se použilo jen asi 500 kilogramů, zatímco vloni to bylo skoro 29 tun,“ přiblížil místostarosta města Jaroslav Zatloukal. V uplynulém období podle něj nehrozil ani tak sníh, jako spíše riziko námraz. „Určitá připravenost pracovníků a techniky pro zimní údržbu tedy musela být. Nutných zásahů však bylo v průběhu zimního období pouze 7, což se projevilo pozitivně nejen na nákladech na zimní údržbu, ale také na minimalizaci problémů spojených se zajištěním a prováděním zimní údržby,“ doplnil Zatloukal.

Mírnější průběh zimního období s minimální aplikací inertního posypového materiálu vedl také ke zrušení jarního blokového čištění a uspíšení pravidelného harmonogramu strojního čištění, což při nastavených harmonogramech znamená úsporu jen na čištění komunikací cca 140 tisíc korun.

Rozpočet na zimní údržbu počítal v letošním roce s částkou 3,4 milionu korun, náklady byly 1,73 milionu, celková úspora proto činí 1,66 milionu korun. Část finančních prostředků (cca 600 tis. Kč) je nutné ponechat v rezervě na zajištění zimní údržby v závěru roku 2020. Úsporu 1 milion korun využije město na opravy komunikací.

Foto: ilustr.