Nabídka pomoci studentů nezdravotnických oborů Karlovy univerzity

sirius-411.png Jedná se například o studenty pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce a dalších nezdravotnických oborů.

Nabídka pomoci se vztahuje například na:

  • asistenční služby a doprovázení  (pro samoživitelky, pro rodiny s těžce nemocnými dětmi);
  • pomoc rodinám, jejichž dítě využívalo například stacionář nebo jinou odlehčovací službu;
  • provádění základní klientské práce v rámci zařízení poskytujícího soc. služby;
  • nákupy pro rodiny s malými dětmi nebo nemocnými dětmi;
  • pomoc s běžnými pochůzkami 
  • hlídání dětí pro zaměstnance (dětská skupina na pracovišti);
  • doučování dětí on-line nebo komunikace a aktivity s dětmi on-line (videokonference, chat), např. pro děti z pěstounských příbuzenských rodin, kde se o dítě stará prarodič;
  • on-line propagace nebo komunikace  na sociálních sítích;
  • administrativa (on-line).

Pro využití pomoci vysokoškolských studentů není zapotřebí žádné specifické povolení nebo pověření.


Aby komunikace byla co nejjednodušší, připravila univerzita přehledný poptávkový formulář, který naleznete na tomto odkazu.

Více je uvedeno na webu univerzity: zde.Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz