Nabídka aktivit pro ukrajinské děti i dospělé

pexels perex.jpg Také obyvatelé Ukrajiny, kteří museli nedobrovolně uniknout ze svých domovů, mohou využívat volnočasových aktivit v Uheském Hradišti.

 Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště

 • v dopoledních hodinách nabízí prostory na setkávání ukrajinských maminek s dětmi, kde se mohou buď začlenit do stávajících klubů, nebo budou vytvořeny skupinky, kde by probíhalo seznámení s našimi běžnými návyky, s městem, okolím, atd.
 • odpoledne lze začlenit děti do běžných kroužků, klubů, účasti na akcích
 • do budoucna by mohl být připraven program MŠMT - adaptační kurzy, kempy, příměstské tábory, bližší informace budou zveřejněny
 • kontakt:  Mgr. Ivana Zůbková, tel. 572 551 347,  737 923 842, e-mail: ivana.zubkova@ddmsikula_cz.

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Centrum  AKROPOLIS z.s.

 • nabízí rodinám z Ukrajiny služby zdarma - výuku češtiny i své běžné aktivity
 • kontakt: andrea.klofacova@akropolis-uh_cz

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti 

 • nabízí dětem z Ukrajiny výuku i různé jiné aktivity zdarma
 • kontakt: Jiří Pospíchal, tel. 734 787 746, e-mail: jiri.pospichal@zusuh_cz

ZUŠ Slovácko

 • nabízí maminkám s dětmi ve věku od 1 do 3 let umělecký kroužek TRALALA.
 • v rámci snahy začlenit ukrajinské rodiny a zejména jejich děti do českého prostředí nabízí všechny své aktivity a obory - hudební, taneční a výtvarné
 • kontakt: tel. 792 304 808, e-mail: kancelar@zusslovacko_cz

T. J. Sokol Uherské Hradiště

Slovácké muzeum 

 • nabízí výukový program pro děti a rodiny s dětmi pod názvem Poznej život na Slovácku, který přiblíží zvyky během roku na Slovácku a jiné zajímavosti z této národopisné oblasti

 • program lze objednat: Mgr. Alexandra Turečková, tel.734 693 528, e-mail: Alexandra.tureckova@slovackemuzeum_cz
  Dále nabízí účast na akcích: 
 • Velikonoce ve Slováckém muzeu (11. 4.–13. 4)
 • Zvídálkové vzhůru do muzea!
 • Muzejní noc
 • kontakt   Mgr. Alexandra Turečková, tel.734 693 528, e- mail: Alexandra.tureckova@slovackemuzeum_cz , MgA. Petra Tománková, tel. 734 282 498  e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum_cz
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti poskytuje ukrajinským uprchlíkům volný vstup do muzea a jeho poboček včetně výstav a vybraných speciálních programů.

Více informací k akcím Slováckého muzea: ZDE

Aquapark Uherské Hradiště