Náhradní rodinná péče

4. Základní informace k životní situaci

Občané způsobilí k právním úkonům, kteří mají zájem přijmout nezletilé dítě do své náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručnictví, pěstounská péče na přechodnou dobu). 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem o náhradní rodinnou péči může být fyzická osoba, která má trvalý pobyt v ČR nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu, nebo cizinec, který je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dní. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, odpovídající ekonomické a sociální poměry. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na Odboru sociálních služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Městského úřadu Uherské Hradiště a seznámením se se základními informacemi a postupy realizace náhradní rodinné péče. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště pro občany s trvalým bydlištěm: Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor sociálních služeb
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Bc. Martina Říhová – pracovnice náhradní rodinné péče, tel.: 572 525 791, e-mail: martina.rihova@mesto-uh_cz 
Hana Pospíšilová - pracovnice náhradní rodinné péče, tel: 572 525 785, e-mail: hana.pospisilova@mesto-uh_cz

Po 8.00 - 17.00  

Út

8.00 - 15.30 *
St 8.00 - 17.00  
Čt 8.00 - 15.00 *
8.00 - 14.00 *

* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při osobním jednání průkaz totožnosti. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
  • Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, osvojiteli dětí z ciziny, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu 
  • Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu 
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
  • Tyto tiskopisy obdržíte na Odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 - 60 dnů
Od podání žádosti běží 30-ti denní lhůta pro předání spisové dokumentace Krajskému úřadu Zlínského kraje. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace, obecní úřady dle bydliště žadatele 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Žadatelé jsou povinni udělit písemný souhlas, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné prostředí, a kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Souhlasit s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský úřad. Dodat požadované dokumenty potřebné k náhradní rodinné péči.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Listina základních práv a svobod
  • Ústava ČR
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují pouze proti správnímu rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Městského úřadu v Uherském Hradišti. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Za jak dlouho budou moci přijmout dítě do rodiny, typologie dětí vhodných do náhradní rodinné péče, apod. 


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz
www.kr-zlinsky.cz
www.adopce.com
www.rodina.cz/snrp
www.umpod.cz  


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Bc. Martina Říhová, tel. 572 525 791, e-mail: martina.rihova@mesto-uh_cz
Hana Pospíšilová, tel. 572 525 785, e-mail: hana.pospisilova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014 


28. Popis byl naposledy aktualizován

24.09.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu