Nakládání s odpadem v době epidemie

IMG_4903.JPG Vážení občané, domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly VEŠKERÝ SVŮJ ODPAD (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

Ideální způsob nakládání s rouškami v domácnostech:

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Doporučení Ministerstva životního prostředí:

2020_03_19-MZP-Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami.docx

Stanovisko Státního zdravotního ústavu:

2020_03_19-stanovisko-nrc-k-ochrane-pracovniku-nakladajicimi-s-infekcnimi-odpady-upr-1-1.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu