Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

IMG_3231.JPG Vážení občané, KHS ZK vydala dne 18. 8. 2020 mimořádné opatření platné na území celého Zlínského kraje. Prosíme, věnujte pozornost následujícímu sdělení.

S účinností od středy 19. 8. 2020 od 0.00 hod. do odvolání se na území celého Zlínského kraje nařizuje:

1. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků.

2. Zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:

a)       děti do dvou let věku,

b)      osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Celý dokument je k nahlédnutí zde: 2020_08_17-KHSZK-mimop_zdravotnicke_zarizeni.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz