Nasvítili jsme ulici U Moravy, nově a lépe

IMG_20180508_211332_HDR.jpg Úspora při spotřebě elektrické energie a zvýšení bezpečnosti charakterizují právě dokončovanou investiční akci v ulici U Moravy. Hojně využívaná komunikace získala nové veřejné osvětlení. Z ulice je přístup k tenisovým kurtům, klubovně Psohlavců a rybářů nebo na bowling.

Celková délka nasvětlení komunikace je takřka 500 metrů. Nyní ji lemuje 10 nových, šestimetrových stožárů se svítidly v provedení technologie LED. Svítidla LED zajišťují minimalizaci spotřeby elektrické energie, ale je zajištěna také maximální eliminace tzv. světelného smogu. Nové nasvětlení přispěje k výraznému zlepšení komfortu nejen pro návštěvníky sportovišť či zařízení, které se nacházejí v této lokalitě, ale i pro širokou veřejnost, která komunikaci na ulici U Moravy využívá.

Podle starosty města Stanislava Blahy si ulice U Moravy o nové nasvětlení doslova říkala: „O nevyhovujícím nasvětlení jsme mluvili při setkáních s občany, ale na nevhodný stav upozorňovala opakovaně také místní komise Mařatice. Záležitost jsme nebrali na lehkou váhu, ale situace byla složitá, nejprve jsme totiž museli najít společnou řeč s dotčenými správci síti a vyjednat výjimky.  Díky tomu se nyní můžeme pochlubit zbrusu novým veřejným osvětlením,“ popsal starosta.

Celkové náklady na uvedenou akci jsou necelých 700 tisíc korun a jsou hrazeny z rozpočtu města.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz