Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

olde.jpg Vážení občané, na odkazu v článku se můžete seznámit s návrhem Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023.

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji je dostupný ZDE 

Na tomto internetovém odkazu je zveřejněn také Formulář pro sběr připomínek ve formátu excel.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu e.gazdosova@kr-zlinsky_cz nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo poštou na úřední adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Připomínky musí být doručeny Zlínskému kraji nejpozději dne 29. 4. 2022.

Vypořádání připomínek bude zveřejněno nejpozději spolu s konečnou verzí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023 na webových stránkách Zlínského kraje.

-JP-