Návrh Územního plánu Ořechov ke společnému jednání

orechov_jaro_1.jpg Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Ořechov.

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Ořechov je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 07.06.2021, do 22.07.2021, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadě Ořechov v pondělí a středu od 7:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 7:00 do 15:00 hod., a v pátek od 07:30 do 13:00 hod.

Do 22.07.2021 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny písemně.

Návrh opatření obecné povahy

pdf.pngOOP_Ořechov_navrh_SJ.pdf, soubor typu pdf, (229,98 kB)

Územní plán Ořechov

Textová část

pdf.pngUP_Ořechov_Návrh__SJ.pdf, soubor typu pdf, (723,09 kB)

Grafická část

pdf.pngI.B1_Výkres základního členění území.pdf, soubor typu pdf, (613,42 kB)
pdf.pngI.B2_Hlavní výkres.pdf, soubor typu pdf, (831,74 kB)
pdf.pngI.B3_Výkres VPS, VPO a asanací.pdf, soubor typu pdf, (557,94 kB)

Odůvodnění Územního plánu Ořechov

Textová část

pdf.pngUP_Ořechov Oduvodneni_SJ.pdf, soubor typu pdf, (1,79 MB)

Grafická část

pdf.pngII.B1_Koordinační výkres.pdf, soubor typu pdf, (5,95 MB)
pdf.pngII.B2_Výkres širších vztahů.pdf, soubor typu pdf, (4,62 MB)
pdf.pngII.B3_Výkres předp. záborů PF.pdf, soubor typu pdf, (1,11 MB)
pdf.pngII.B4_Technická infr.- vodní hosp..pdf, soubor typu pdf, (1,25 MB)
pdf.pngII.B5_Dopravní a technická infr.- energetika, spoje.pdf, soubor typu pdf, (1016 kB)
pdf.pngII.B6_Koncepce uspořádání krajiny.pdf, soubor typu pdf, (810,24 kB)

Veřejná vyhláška

pdf.pngOřechov_VV_SJ_epodpis.pdf, soubor typu pdf, (541,09 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Martin Ševčík

T: 572 525 250
E: Martin.Sevcik@mesto-uh_cz