Návrh Územního plánu Staré Hutě ke společnému jednání

starehute_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Staré Hutě. Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Staré Hutě je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 14.06.2022, do 29.07.2022, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Staré Hutě, Staré Hutě 70, ve středu od 15:30 do 18:00 hod., jinak po telefonické domluvě

Do 29.07.2022 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou (dle ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona) a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Územní plán Staré Hutě

Textová část
Grafická část

Odůvodnění Územního plánu Staré Hutě

Textová část
Grafická část

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, lokalitu NATURA 2000 a trvale udržitelný rozvoj

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz