Návrh Územního plánu Vážany ke společnému jednání

vazany_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Vážany.

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Vážany je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 07.06.2021, do 22.07.2021, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadě Vážany v pondělí od 11:00 do 18:00 hod., v úterý a čtvrtek od 07:30 do 15:00 hod., ve středu od 07:30 do 17:00 hod. a v pátek od 07:30 do 13:00 hod.

Do 22.07.2021 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny písemně.

Návrh opatření obecné povahy

Územní plán Vážany

Textová část
Grafická část

Odůvodnění Územního plánu Vážany

Textová část
Grafická část

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz