Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jankovice ke společnému jednání

jankovice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Jankovice.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Jankovice je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 16.09.2021, do 05.11.2021také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadě Jankovice v pondělí a středu od 9:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod., jinak po telefonické domluvě.

Do 05.11.2021 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Své připomínkypodávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního
zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Změna č. 1 ÚP Jankovice

Textová část
Grafická část

Odůvodnění Změny č.1 ÚP Jankovice

Textová část, včetně srovnávacího textu
Grafická část

Předpokládané úplné znění Územního plánu Jankovice po Změně č. 1

Textová část
Grafická část

Veřejná vyhláška o konání společného jednání Změny č. 1 ÚP Jankovice

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Vašků

T: 572 525 247
E: Katerina.Vasku@mesto-uh_cz