Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílovice 2013-2021 a návrh Zadání Územního plánu Bílovice s prvky regulačního plánu (nový územní plán)

bilovice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílovice v uplynulém období 2013-2021. Souběžně s tím probíhá i projednání návrhu Zadání nového Územního plánu Bílovice s prvky regulačního plánu.

Do obou dokumentací je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 16.11.2021, do 20.12.2021,

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Bílovice v pondělí od 07:30 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 a ve středu od 07:30 do 11:30 a od 12:00 do 17:00, jinak po telefonické dohodě..

Do 20.12.2021 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování i k návrhu Zadání. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bílovice v uplynulém období 2013-2021

Návrh Zadání ÚP Bílovice s prvky regulačního plánu (nový územní plán)

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz