Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017-2021

hluk_thumbnail2.jpg Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017-2021.

Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017-2021 je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 23.07.2021 do 24.08.2021,

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Městském úřadu Hluk v pondělí a středu od 08:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:30, jinak po telefonické dohodě.

Do 24.08.2021 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hluk v uplynulém období 2017-2021

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz