Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nedakonice v uplynulém období 2017-2021

nedakonice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nedakonice v uplynulém období 2017-2021.

Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nedakonice v uplynulém období 2017-2021 je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 10.01.2022 do 09.02.2022, u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
 na Obecním úřadu Nedakonice  v pondělí a středu od 07:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00, jinak po telefonické dohodě.

Do 09.02.2022 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.  

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nedakonice v uplynulém období 2017-2021

pdf.pngZpráva o uplatňování územního plánu Nedakonice v uplynulém období 2017 - 2021, soubor typu pdf, (2,58 MB)

Veřejná vyhláška

pdf.pngVeřejná vyhláška Oznámení o projednání návrhu ZOUÚP Nedakonice 2017 - 2021, soubor typu pdf, (388,52 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Vašků

T: 572 525 247
E: Katerina.Vasku@mesto-uh_cz